Itzuli

Aholkua: Erabili "Ctrl + F" laster-bidea, hitz zehatz bat bilatzeko.

ZUKA TOKA NOKA ADITZA PERTSONA DENBORA ADITZ MOTA HIKA / ALOK.
ZUKA moldean TOKA NOKA ADITZA Pertsona Denbor. Aditz Mota
badakizkizu badakizkik badakizkin EDIN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
badakizu badakik badakin EDIN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
badezazu badezak badezan EZAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
badiezadazu badiezadak badiezadan EZAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezaguzu badiezaguk badiezagun EZAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezaiozu badiezaiok badiezaion EZAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezazkidazu badiezazkidak badiezazkidan EZAN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezazkizut badiezazkiat badiezazkinat EZAN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezazu badiezak badiezan EZAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezazugu badiezaagu badiezanagu EZAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
badiezazut badiezaat badiezanat EZAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
baditzazu baditzak baditzan EZAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
bagaitzazu bagaitzak bagaitzan EZAN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
bagakizkizu bagakizkik bagakizkin EDIN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
bagenizkizu bagenizkik bagenizkin EDUN guk haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bagenizu bagenik bagenin EDUN guk hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bagenkizkizu bagenkizkik bagenkizkin EDIN gu hiri ALEG. NOR-NORI Hika
bagintuzu bagintuk bagintun EDUN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
bagintzaizkizu bagintzaizkik bagintzaizkin IZAN gu hiri ALEG. NOR-NORI Hika
bagintzazu bagintzak bagintzan EZAN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
balegokizu balegokik balegokin EGON hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balegozkizu balegozkik balegozkin EGON haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balekizkizu balekizkik balekizkin EDIN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balekizu balekik balekin EDIN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
baletorkizu baletorkik baletorkin ETORRI hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
baletozkizu baletozkik baletozkin ETORRI haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
baliezazu baliezak baliezan EZAN hark hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
balihoakizu balihoakik balihoakin JOAN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balihoazkizu balihoazkik balihoazkin JOAN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balitzaizkizu balitzaizkik balitzaizkin IZAN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balitzaizu balitzaik balitzain IZAN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
balizkizu balizkik balizkin EDUN hark haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
balizkizute balizkiate balizkinate EDUN haiek haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
balizu balik balin EDUN hark hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
balizute baliate balinate EDUN haiek hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
banakizu banakik banakin EDIN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
banazazu banazak banazan EZAN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
banenkizu banenkik banenkin EDIN ni hiri ALEG. NOR-NORI Hika
baniezazu baniezak baniezan EZAN nik hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
baninduzu baninduk banindun EDUN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
banintzaizu banintzaik banintzain IZAN ni hiri ALEG. NOR-NORI Hika
banintzazu banintzak banintzan EZAN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
banizkizu banizkik banizkin EDUN nik haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
banizu banik banin EDUN nik hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazaitez bahadi bahadi EDIN hi ORAIN. NOR Hika
bazaitza bahaza bahaza EZAN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
bazaitzagu bahazagu bahazagu EZAN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
bazaitzat bahazat bahazat EZAN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
bazaitzate bahazate bahazate EZAN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
bazakizkie bahakie bahakie EDIN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
bazakizkigu bahakigu bahakigu EDIN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
bazakizkio bahakio bahakio EDIN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
bazakizkit bahakit bahakit EDIN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
bazenbiltza bahenbil bahenbil IBILI hi ALEG. NOR Hika
bazenegi bahegi bahegi EGIN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazenegitza bahegitza bahegitza EGIN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
bazeneki baheki baheki JAKIN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazenekizki bahekizki bahekizki JAKIN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
bazeneritze baheritze baheritze IRITZI hik haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazeneritzo/tza baheritzo baheritzo IRITZI hik hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenerra baherra baherra ESAN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
bazeneuka baheuka baheuka EDUKI hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazeneuzka baheuzka baheuzka EDUKI hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
bazeneza baheza baheza EZAN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazenie bahie bahie EDUN hik hura haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenigu bahigu bahigu EDUN hik hura guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenihardu bahihardu bahihardu JARDUN hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazenio bahio bahio EDUN hik hura hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenirau bahirau bahirau IRAUN hik ALEG. NOR-NORK Hika
bazenirudi bahirudi bahirudi IRUDITU hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazenit bahit bahit EDUN hik hura niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenitu bahitu bahitu EDUN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
bazenitza bahitza bahitza EZAN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
bazenizkie bahizkie bahizkie EDUN hik haiek haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenizkigu bahizkigu bahizkigu EDUN hik haiek guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenizkio bahizkio bahizkio EDUN hik haiek hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenizkit bahizkit bahizkit EDUN hik haiek niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
bazenkizkie bahenkie bahenkie EDIN hi haiei ALEG. NOR-NORI Hika
bazenkizkigu bahenkigu bahenkigu EDIN hi guri ALEG. NOR-NORI Hika
bazenkizkio bahenkio bahenkio EDIN hi hari ALEG. NOR-NORI Hika
bazenkizkit bahenkit bahenkit EDIN hi niri ALEG. NOR-NORI Hika
bazentoz bahentor bahentor ETORRI hi ALEG. NOR Hika
bazenu bahu bahu EDUN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
bazeunde bahengo bahengo EGON hi ALEG. NOR Hika
bazina bahintz bahintz IZAN hi ALEG. NOR Hika
bazindoaz bahindoa bahindoa JOAN hi ALEG. NOR Hika
bazintez bahendi bahendi EDIN hi ALEG. NOR Hika
bazintu bahindu bahindu EDUN hark hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintugu bahindugu bahindugu EDUN guk hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintut bahindut bahindut EDUN nik hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintuzte bahindute bahindute EDUN haiek hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintza bahintza bahintza EZAN hark hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintzagu bahintzagu bahintzagu EZAN guk hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintzaizkie bahintzaie bahintzaie IZAN hi haiei ALEG. NOR-NORI Hika
bazintzaizkigu bahintzaigu bahintzaigu IZAN hi guri ALEG. NOR-NORI Hika
bazintzaizkio bahintzaio bahintzaio IZAN hi hari ALEG. NOR-NORI Hika
bazintzaizkit bahintzait bahintzait IZAN hi niri ALEG. NOR-NORI Hika
bazintzat bahintzat bahintzat EZAN nik hi ALEG. NOR-NORK Hika
bazintzate bahintzate bahintzate EZAN haiek hi ALEG. NOR-NORK Hika
bekizkizu bekizkik bekizkin EDIN haiek hiri AGINT. NOR-NORI Hika
bekizu bekik bekin EDIN hura hiri AGINT. NOR-NORI Hika
biezazkizu biezazkik biezazkin EZAN hark haiek hiri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
biezazkizute biezazkiate biezazkinate EZAN haiek haiek hiri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
biezazu biezak biezan EZAN hark hura hiri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
biezazute biezaate biezanate EZAN haiek hura hiri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
da duk dun IZAN hura ORAIN. NOR Alok.
dabil zabilek, ze zabilen, ze IBILI hura ORAIN. NOR Alok.
dabilkidake zabilkidakek, ze zabilkidaken, ze IBILI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkie zabilkiek, ze zabilkien, ze IBILI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkieke zabilkiekek, ze zabilkieken, ze IBILI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkigu zabilkiguk, ze zabilkigun, ze IBILI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkiguke zabilkigukek, ze zabilkiguken, ze IBILI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkio zabilkiok, ze zabilkion, ze IBILI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkioke zabilkiokek, ze zabilkioken, ze IBILI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkit zabilkidak, ze zabilkidan, ze IBILI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilkizu dabilkik dabilkin IBILI hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dabiltza zabiltzak, ze zabiltzan, ze IBILI haiek ORAIN. NOR Alok.
dabilzkidake zabilzkidakek, ze zabilzkidaken, ze IBILI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkie zabilzkiek, ze zabilzkien, ze IBILI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkieke zabilzkiekek, ze zabilzkieken, ze IBILI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkigu zabilzkiguk, ze zabilzkigun, ze IBILI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkiguke zabilzkigukek, ze zabilzkiguken, ze IBILI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkio zabilzkiok, ze zabilzkion, ze IBILI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkioke zabilzkiokek, ze zabilzkioken, ze IBILI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkit zabilzkidak, ze zabilzkidan, ze IBILI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dabilzkizu dabilzkik dabilzkin IBILI haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dagi zagik, ze zagin, ze EGIN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagigu zagiagu, ze zaginagu, ze EGIN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagit zagiat, ze zaginat, ze EGIN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagite zagitek, ze zagiten, ze EGIN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagitza zagitzak, ze zagitzan, ze EGIN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagitzagu zagitzaagu, ze zagitzanagu, ze EGIN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagitzat zagitzaat, ze zagitzanat, ze EGIN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagitzate zagitzatek, ze zagitzaten, ze EGIN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dagitzazu dagitzak dagitzan EGIN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dagizu dagik dagin EGIN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dago zagok, zegok zagon, zegon EGON hura ORAIN. NOR Alok.
dagokie zagokiek, ze zagokien, ze EGON hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagokigu zagokiguk, ze zagokigun, ze EGON hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagokio zagokiok, ze zagokion, ze EGON hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagokit zagokidak, ze zagokidan, ze EGON hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagokizu dagokik dagokin EGON hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dagozkie zagozkiek, ze zagozkien, ze EGON haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagozkigu zagozkiguk, ze zagozkigun, ze EGON haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagozkio zagozkiok, ze zagozkion, ze EGON haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagozkit zagozkidak ze zagozkidan, ze EGON haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dagozkizu dagozkik dagozkin EGON haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
daiteke daitekek daiteken EDIN hura ORAIN. NOR Alok.
daitezke daitezkek daitezken EDIN haiek ORAIN. NOR Alok.
dakar zakarrek, ze zakarren, ze EKARRI hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakargu zakarreagu, ze zakarrenagu, ze EKARRI guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakarkidate zakarkidatek, ze zakarkidaten, ze EKARRI haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkidazu dakarkidak dakarkidan EKARRI hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkie zakarkiek, ze zakarkien, ze EKARRI hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiegu zakarkieagu, ze zakarkienagu, ze EKARRI guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiet zakarkieat, ze zakarkienat, ze EKARRI nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiete zakarkietek, ze zakarkieten, ze EKARRI haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiezu dakarkiek dakarkien EKARRI hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkigu zakarkiguk, ze zakarkigun, ze EKARRI hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkigute zakarkigutek, ze zakarkiguten, ze EKARRI haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiguzu dakarkiguk dakarkigun EKARRI hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkio zakarkiok, ze zakarkion, ze EKARRI hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiogu zakarkioagu, ze zakarkionagu, ze EKARRI guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiot zakarkioat, ze zakarkionat, ze EKARRI nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiote zakarkiotek, ze zakarkioten, ze EKARRI haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkiozu dakarkiok dakarkion EKARRI hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkit zakarkidak, ze zakarkidan, ze EKARRI hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarkizu dakarkik dakarkin EKARRI hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkizugu dakarkiagu dakarkinagu EKARRI guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkizut dakarkiat dakarkinat EKARRI nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarkizute dakarkiate dakarkinate EKARRI haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakart zakarreat, ze zakarrenat, ze EKARRI nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakarte zakartek, ze zakarten, ze EKARRI haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakartza zakartzak, ze zakartzan, ze EKARRI hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakartzagu zakartzaagu, ze zakartzanagu, ze EKARRI guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakartzat zakartzaat, ze zakartzanat, ze EKARRI nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakartzate zakartzatek, ze zakartzaten, ze EKARRI haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakartzazu dakartzak dakartzan EKARRI hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dakarzkidate zakarzkidatek, ze zakarzkidaten, ze EKARRI haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkidazu dakarzkidak dakarzkidan EKARRI hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkie zakarzkiek, ze zakarzkien, ze EKARRI hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiegu zakarzkieagu, ze zakarzkienagu, ze EKARRI guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiet zakarzkieat, ze zakarzkienat, ze EKARRI nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiete zakarzkietek, ze zakarzkieten, ze EKARRI haiek haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiezu dakarzkiek dakarzkien EKARRI hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkigu zakarzkiguk, ze zakarzkigun, ze EKARRI hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkigute zakarzkigutek, ze zakarzkiguten, ze EKARRI haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiguzu dakarzkiguk dakarzkigun EKARRI hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkio zakarzkiok, ze zakarzkion, ze EKARRI hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiogu zakarzkioagu, ze zakarzkionagu, ze EKARRI guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiot zakarzkioat, ze zakarzkionat, ze EKARRI nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiote zakarzkiotek, ze zakarzkioten, ze EKARRI haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkiozu dakarzkiok dakarzkion EKARRI hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkit zakarzkidak, ze zakarzkidan, ze EKARRI hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dakarzkizu dakarzkik dakarzkin EKARRI hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkizugu dakarzkiagu dakarzkinagu EKARRI guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkizut dakarzkiat dakarzkinat EKARRI nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzkizute dakarzkiate dakarzkinate EKARRI haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dakarzu dakark dakarna EKARRI hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
daki zakik, ze zakin, ze JAKIN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakidake dakidakek dakidaken EDIN hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakie zakiek, ze zakien, ze EKIN hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakieke dakiekek dakieken EDIN hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakigu zakiagu, ze zakinagu, ze JAKIN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakiguke dakigukek dakiguken EDIN hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakio zakiok, ze zakion, ze EKIN hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakioke dakiokek dakioken EDIN hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakit zakiat, ze zakinat, ze JAKIN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakite zakitek, ze zakiten, ze JAKIN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakizki zakizkik, ze zakizkin, ze JAKIN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakizkidake dakizkidakek dakizkidaken EDIN haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkie zakizkiek, ze zakizkien, ze EKIN haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkieke dakizkiekek dakizkieken EDIN haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkigu zakizkiagu, ze zakizkinagu, ze JAKIN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakizkiguke dakizkigukek dakizkiguken EDIN haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkio zakizkiok, ze zakizkion, ze EKIN haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkioke dakizkiokek dakizkioken EDIN haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
dakizkit zakizkiat, ze zakizkinat, ze JAKIN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakizkite zakizkitek, ze zakizkiten, ze JAKIN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakizkizu dakizkik dakizkin JAKIN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dakizkizuke dakizkiake dakizkinake EDIN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakizkizula dakizkiala dakizkinala EDIN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakizkizun dakizkian dakizkinan EDIN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakizu dakik dakin JAKIN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dakizuke dakiake dakinake EDIN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakizula dakiala dakinala EDIN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakizun dakian dakinan EDIN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dakusa zakusak, ze zakusan, ze IKUSI hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakusagu zakusaagu, ze zakusanagu, ze IKUSI guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakusat zakusaat, ze zakusanat, ze IKUSI nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakusate zakusatek, ze zakusaten, ze IKUSI haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakusazu dakusak dakusan IKUSI hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dakuski zakuskik, ze zakuskin, ze IKUSI hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakuskigu zakuskiagu, ze zakuskinagu, ze IKUSI guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakuskit zakuskiat, ze zakuskinat, ze IKUSI nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakuskite zakuskitek, ze zakuskiten, ze IKUSI haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dakuskizu dakuskik dakuskin IKUSI hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dantzu zantzuk, ze zantzun, ze ENTZUN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzugu zantzuagu, ze zantzunagu, ze ENTZUN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzut zantzuat, ze zantzunat, ze ENTZUN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzute zantzutek, ze zantzuten, ze ENTZUN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzuzki zantzuzkik, ze zantzuzkin, ze ENTZUN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzuzkigu zantzuzkiagu, ze zantzuzkinagu, ze ENTZUN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzuzkit zantzuzkiat, ze zantzuzkinat, ze ENTZUN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dantzuzkite zantzuzkitek, ze zantzuzkiten, ze ENTZUN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabil zarabilek,ze zarabilen,ze ERABIL hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabilgu zarabileagu,ze zarabilenagu,ze ERABIL guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabilkidate zarabilkidatek, ze zarabilkidaten, ze ERABIL haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkidazu darabilkidak darabilkidan ERABIL hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkie zarabilkiek, ze zarabilkien, ze ERABIL hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiegu zarabilkieagu, ze zarabilkienagu, ze ERABIL guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiet zarabilkieat, ze zarabilkienat, ze ERABIL nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiete zarabilkietek, ze zarabilkieten, ze ERABIL haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiezu darabilkiek darabilkien ERABIL hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkigu zarabilkiagu, ze zarabilkinagu, ze ERABIL hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkigute zarabilkigutek, ze zarabilkiguten, ze ERABIL haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiguzu darabilkiguk darabilkigun ERABIL hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkio zarabilkiok, ze zarabilkion, ze ERABIL hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiogu zarabilkioagu, ze zarabilkionagu, ze ERABIL guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiot zarabilkioat, ze zarabilkionat, ze ERABIL nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiote zarabilkiotek, ze zarabilkioten, ze ERABIL haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkiozu darabilkiok darabilkion ERABIL hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkit zarabilkiat, ze zarabilkinat, ze ERABIL hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilkizu darabilkik darabilkin ERABIL hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkizugu darabilkiagu darabilkinagu ERABIL guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkizut darabilkiat darabilkinat ERABIL nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilkizute darabilkiate darabilkinate ERABIL haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilt zarabileat,ze zarabilenat,ze ERABIL nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabilte zarabiltek,ze zarabilten,ze ERABIL haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabiltza zarabiltzak,ze zarabiltzan,ze ERABIL hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabiltzagu zarabiltzaagu,ze zarabiltzanagu,ze ERABIL guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabiltzat zarabiltzaat,ze zarabiltzanat,ze ERABIL nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabiltzate zarabiltzatek,ze zarabiltzaten,ze ERABIL haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darabiltzazu darabiltzak darabiltzan ERABIL hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
darabilzkidate zarabilzkidatek, ze zarabilzkidaten, ze ERABIL haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkie zarabilzkiek, ze zarabilzkien, ze ERABIL hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiegu zarabilzkieagu, ze zarabilzkienagu, ze ERABIL guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiet zarabilzkieat, ze zarabilzkienat, ze ERABIL nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiete zarabilzkietek, ze zarabilzkieten, ze ERABIL haiekhaiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiezu darabilzkiek darabilzkien ERABIL hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkigu zarabilzkiagu, ze zarabilzkinagu, ze ERABIL hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkigute zarabilzkigutek, ze zarabilzkiguten, ze ERABIL haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiguzu darabilzkiguk darabilzkigun ERABIL hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkio zarabilzkiok, ze zarabilzkion, ze ERABIL hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiogu zarabilzkioagu, ze zarabilzkionagu, ze ERABIL guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiot zarabilzkioat, ze zarabilzkionat, ze ERABIL nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiote zarabilzkiotek, ze zarabilzkioten, ze ERABIL haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkiozu darabilzkiok darabilzkion ERABIL hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkit zarabilzkiat, ze zarabilzkinat, ze ERABIL hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
darabilzkizu darabilzkidak darabilzkidan ERABIL hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkizu darabilzkik darabilzkin ERABIL hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkizugu darabilzkiagu darabilzkiagu ERABIL guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkizut darabilzkiat darabilzkinat ERABIL nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzkizute darabilzkiate darabilzkinate ERABIL haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
darabilzu darabilk darabilna ERABIL hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
darakuski zarakuskik, ze zarakuskin, ze ERAKUTSI hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakuskigu zarakuskiagu, ze zarakuskinagu, ze ERAKUTSI guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakuskit zarakuskiat, ze zarakuskinat, ze ERAKUTSI nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakuskite zarakuskitek, ze zarakuskiten, ze ERAKUTSI haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakutsa zarakutsak, ze zarakutsan, ze ERAKUTSI hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakutsagu zarakutsaagu, ze zarakutsanagu, ze ERAKUTSI guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakutsat zarakutsaat, ze zarakutsanat, ze ERAKUTSI nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darakutsate zarakutsatek, ze zarakutsaten, ze ERAKUTSI haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
darama zaramak,ze zaraman, ze ERAMAN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramagu zaramaagu,ze zaramanagu,ze ERAMAN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramakidate zaramakidatek, ze zaramakidaten, ze ERAMAN haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakidazu daramakidak daramakidan ERAMAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakie zaramakiek, ze zaramakien, ze ERAMAN hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiegu zaramakieagu, ze zaramakienagu, ze ERAMAN guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiet zaramakieat, ze zaramakienat, ze ERAMAN nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiete zaramakietek, ze zaramakieten, ze ERAMAN haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiezu daramakiek daramakien ERAMAN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakigu zaramakiagu, ze zaramakinagu, ze ERAMAN hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakigute zaramakigutek, ze zaramakiguten, ze ERAMAN haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiguzu daramakiguk daramakigun ERAMAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakio zaramakiok, ze zaramakion, ze ERAMAN hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiogu zaramakioagu, ze zaramakionagu, ze ERAMAN guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiot zaramakioat, ze zaramakionat, ze ERAMAN nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiote zaramakiotek, ze zaramakioten, ze ERAMAN haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakiozu daramakiok daramakion ERAMAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakit zaramakiat, ze zaramakinat, ze ERAMAN hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramakizu daramakik daramakin ERAMAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakizugu daramakiagu daramakinagu ERAMAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakizut daramakiat daramakinat ERAMAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramakizute daramakiate daramakinate ERAMAN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramat zaramaat, ze zaramanat, ze ERAMAN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramate zaramatek,ze zaramaten,ze ERAMAN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramatza zaramatzak,ze zaramatzan,ze ERAMAN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramatzagu zaramatzaagu,ze zaramatzanagu,ze ERAMAN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramatzat zaramatzaat,ze zaramatzanat,ze ERAMAN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramatzate zaramatzatek,ze zaramatzaten,ze ERAMAN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daramatzazu daramatzak daramatzan ERAMAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
daramazkidate zaramazkidatek, ze zaramazkidaten, ze ERAMAN haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkidazu daramazkidak daramazkidan ERAMAN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkie zaramazkiek, ze zaramazkien, ze ERAMAN hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiegu zaramazkieagu, ze zaramazkienagu, ze ERAMAN guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiet zaramazkieat, ze zaramazkienat, ze ERAMAN nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiete zaramazkietek, ze zaramazkieten, ze ERAMAN haiekhaiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiezu daramazkiek daramazkien ERAMAN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkigu zaramazkiagu, ze zaramazkinagu, ze ERAMAN hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkigute zaramazkigutek, ze zaramakizguten, ze ERAMAN haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiguzu daramazkiguk daramazkigun ERAMAN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkio zaramazkiok, ze zaramazkion, ze ERAMAN hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiogu zaramazkioagu, ze zaramazkionagu, ze ERAMAN guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiot zaramazkioat, ze zaramazkionat, ze ERAMAN nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiote zaramazkiotek, ze zaramazkioten, ze ERAMAN haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkiozu daramazkiok daramazkion ERAMAN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkit zaramazkiat, ze zaramazkinat, ze ERAMAN hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
daramazkizu daramazkik daramazkin ERAMAN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkizugu daramazkiagu daramazkinagu ERAMAN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkizut daramazkiat daramazkinat ERAMAN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazkizute daramazkiate daramazkinate ERAMAN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
daramazu daramak daraman ERAMAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
darie zariek, ze zarien, ze JARIO haiei hura ORAIN. NOR-NORI Alok.
darigu zariguk, ze zarigun, ze JARIO guri hura ORAIN. NOR-NORI Alok.
dario zariok, ze zarion, ze JARIO hari hura ORAIN. NOR-NORI Alok.
darit zaridak, ze zaridan, ze JARIO niri hura ORAIN. NOR-NORI Alok.
darizkie zarizkiek, ze zarizkien, ze JARIO haiei horiek ORAIN. NOR-NORI Alok.
darizkigu zarizkiguk, ze zarizkigun, ze JARIO guri horiek ORAIN. NOR-NORI Alok.
darizkio zarizkiok, ze zarizkion, ze JARIO hari horiek ORAIN. NOR-NORI Alok.
darizkit zarizkidak, ze zarizkidan, ze JARIO niri horiek ORAIN. NOR-NORI Alok.
darizkizu darizkik darizkin ERION haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
darizu darik darin ERION hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
daroa zaroak, ze zaroan, ze EROAN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroagu zaroaagu, ze zaroanagu, ze EROAN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroat zaroaat, ze zaroanat, ze EROAN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroate zaroatek, ze zaroaten, ze EROAN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroatza zaroatzak, ze zaroatzan, ze EROAN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroatzagu zaroatzaagu, ze zaroatzanagu, ze EROAN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroatzat zaroatzaat, ze zaroatzanat, ze EROAN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroatzate zaroatzatek, ze zaroatzaten, ze EROAN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
daroatzazu daroatzak daroatzan EROAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
daroazu daroak daroan EROAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
darraie zarraiek, ze zarraien, ze JARRAI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraigu zarraiguk, ze zarraigun, ze JARRAI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraio zarraiok, ze zarraion, ze JARRAI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
darrait zarraidak, ze zarraidan, ze JARRAI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraizkie zarraizkiek, ze zarraizkien, ze JARRAI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraizkigu zarraizkiguk, ze zarraizkigun, ze JARRAI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraizkio zarraizkiok, ze zarraizkion, ze JARRAI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraizkit zarraizkidak, ze zarraizkidan, ze JARRAI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
darraizkizu darraizkik darraizkin JARRAI haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
darraizu darraik darrain JARRAI hark hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
dator zatorrek, ze zatorren, ze ETORRI hura ORAIN. NOR Alok.
datorkie zatorkiek, ze zatorkien, ze ETORRI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
datorkigu zatorkiguk, ze zatorkigun, ze ETORRI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datorkio zatorkiok, ze zatorkion, ze ETORRI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
datorkit zatorkidak, ze zatorkidan, ze ETORRI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datorkizu datorkik datorkin ETORRI hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
datoz zatozak, ze zatozan, ze ETORRI haiek ORAIN. NOR Alok.
datozkie zatozkiek, ze zatozkien, ze ETORRI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
datozkigu zatozkiguk, ze zatozkigun, ze ETORRI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datozkio zatozkiok, ze zatozkion, ze ETORRI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
datozkit zatozkidak, ze zatozkidan, ze ETORRI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datozkizu datozkik datozkin ETORRI haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
datxekie zatxekiek, ze zatxekien, ze ATXEKI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxekigu zatxekiguk, ze zatxekigun, ze ATXEKI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxekio zatxekiok, ze zatxekion, ze ATXEKI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxekit zatxekidak, ze zatxekidan, ze ATXEKI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxezkie zatxezkiek, ze zatxezkien, ze ATXEKI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxezkigu zatxezkiguk, ze zatxezkigun, ze ATXEKI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxezkio zatxezkiok, ze zatxezkion, ze ATXEKI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
datxezkit zatxezkidak, ze zatxezkidan, ze ATXEKI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
datza zatzak, ze zatzan, ze ETZAN hura ORAIN. NOR Alok.
daude zaudek, zeudek zauden, zeuden EGON haiek ORAIN. NOR Alok.
dauka zaukak, ze zaukan, ze EDUKI hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daukagu zaukaagu, ze zaukanagu, ze EDUKI guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daukat zaukaat, ze zaukanat, ze EDUKI nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daukate zaukatek, ze zaukaten, ze EDUKI haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
daukazu daukak daukan EDUKI hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dautza zautzak, ze zautzan, ze ETZAN haiek ORAIN. NOR Alok.
dauzka zauzkak, ze zauzkan, ze EDUKI hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dauzkagu zauzkaagu, ze zauzkanagu, ze EDUKI guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dauzkat zauzkaat, ze zauzkanat, ze EDUKI nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dauzkate zauzkatek, ze zauzkaten, ze EDUKI haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dauzkazu dauzkak dauzkan EDUKI hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dazagu zazaguk, ze zazagun, ze EZAGUT. hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazagugu zazaguagu, ze zazagunagu, ze EZAGUT. guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazagut zazaguat, ze zazagunat, ze EZAGUT. nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazagute zazagutek, ze zazaguten, ze EZAGUT. haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazaguzki zazaguzkik, ze zazaguzkin, ze EZAGUT. hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazaguzkigu zazaguzkiagu, ze zazaguzkinagu, ze EZAGUT. guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazaguzkit zazaguzkiat, ze zazaguzkinat, ze EZAGUT. nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dazaguzkite zazaguzkitek, ze zazaguzkiten, ze EZAGUT. haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
derauntse zerauntsek zerauntsen ERAUNTSI guk ORAIN. NORI-NORK Alok.
derauntsete zerauntsetek zerauntseten ERAUNTSI haiek ORAIN. NORI-NORK Alok.
derauntso zerauntsok zerauntson ERAUNTSI nik ORAIN. NORI-NORK Alok.
derauntsote zerauntsotek zerauntsoten ERAUNTSI hark ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritze,derizte zeritzek, zerizteat zeritzen, zerizten IRITZI hark horiei ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzegu, deriztegu zeritzeagu, zerizteagu zeritzenagu, zeriztenagu IRITZI guk horiei ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzet, deriztet zeritzeat, zerizteat zeritzenat, zeriztenat IRITZI nik horiei ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzete, deriztete zeritzetek, zeriztetek zeritzeten, zerizteten IRITZI haiek horiei ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzezu deritzek deritzen IRITZI hik haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
deritzo, tza zeritzok, ak zeritzon, tzan IRITZI hark hari ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzogu, agu zeritzoagu, aagu zeritzonagu, anagu IRITZI guk hari ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzot, at zeritzoat, zeritzaat zeritzonat, anat IRITZI nik hari ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzote, ate zeritzotek, atek zeritzoten, aten IRITZI haiek hari ORAIN. NORI-NORK Alok.
deritzozu/azu deritzok deritzon IRITZI hik hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
derizku zerizkuk zerizkun IRITZI hark guri ORAIN. NORI-NORK Alok.
derizkute zerizkutek zerizkuten IRITZI haiek guri ORAIN. NORI-NORK Alok.
derizt zeriztak zeriztan IRITZI hark niri ORAIN. NORI-NORK Alok.
deriztate zeriztatek zeriztaten IRITZI haiek niri ORAIN. NORI-NORK Alok.
deutse zeutsek zeutsen EUTSI guk ORAIN. NORI-NORK Alok.
deutsete zeutsetek zeutseten EUTSI haiek ORAIN. NORI-NORK Alok.
deutso zeutsok zeutson EUTSI nik ORAIN. NORI-NORK Alok.
deutsote zeutsotek zeutsoten EUTSI hark ORAIN. NORI-NORK Alok.
dezake zezakek zezaken EZAN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dezakegu zezakeagu zezakenagu EZAN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dezaket zezakeat zezakenat EZAN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dezakete zezaketek zezaketen EZAN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dezakezu dezakek dezaken EZAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dezazula dezaala dezanala EZAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dezazun dezaan dezanan EZAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
didakezu didakek didaken EDUN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
didate zidatek zidaten EDUN* haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
didazu didak didan EDUN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
die ziek zien EDUN* hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diegu zieagu zienagu EDUN* guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diekezu diekek dieken EDUN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diet zieat zienat EDUN* nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diete zietek zieten EDUN* haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezadake ziezadakek ziezadaken EZAN hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezadakete ziezadaketek ziezadaketen EZAN haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezadakezu diezadakek diezadaken EZAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezadazula diezadaala diezadanala EZAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezadazun diezadaan diezadanan EZAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaguke ziezagukek ziezaguken EZAN hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezagukete ziezaguketek ziezaguketen EZAN haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezagukezu diezagukek diezaguken EZAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaguzula diezaguala diezagunala EZAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaguzun diezaguan diezagunan EZAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaieke ziezaiekek ziezaieken EZAN hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiekegu ziezaiekeagu ziezaiekenagu EZAN guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaieket ziezaiekeat ziezaiekenat EZAN nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiekete ziezaieketek ziezaieketen EZAN haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiekezu diezaiekek diezaieken EZAN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaiezula diezaieala diezaienala EZAN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaiezun diezaiean diezaienan EZAN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaioke ziezaiokek ziezaioken EZAN hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiokegu ziezaiokeagu ziezaiokenagu EZAN guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaioket ziezaiokeat ziezaiokenat EZAN nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiokete ziezaioketek ziezaioketen EZAN haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezaiokezu diezaiokek diezaioken EZAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaiozula diezaioala diezaionala EZAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezaiozun diezaioan diezaionan EZAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkidake ziezazkidakek ziezazkidaken EZAN hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkidakete ziezazkidaketek ziezazkidaketen EZAN haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkidakezu diezazkidakek diezazkidaken EZAN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkidazula diezazkidaala diezazkidanala EZAN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkidazun diezazkidaan diezazkidanan EZAN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkieke ziezazkiekek ziezazkieken EZAN hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiekegu ziezazkiekeagu ziezazkiekenagu EZAN guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkieket ziezazkiekeat ziezazkiekenat EZAN nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiekete ziezazkieketek ziezazkieketen EZAN haiek haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiekezu diezazkiekek diezazkieken EZAN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiezula diezazkieala diezazkienala EZAN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiezun diezazkiean diezazkienan EZAN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiguke ziezazkigukek ziezazkiguken EZAN hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkigukete ziezazkiguketek ziezazkiguketen EZAN haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkigukezu diezazkiokek diezazkioken EZAN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiguzula diezazkiguala diezazkigunala EZAN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiguzun diezazkiguan diezazkigunan EZAN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkioke ziezazkiokek ziezazkioken EZAN hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiokegu ziezazkiokeagu ziezazkiokenagu EZAN guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkioket ziezazkiokeat ziezazkiokenat EZAN nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiokete ziezazkioketek ziezazkioketen EZAN haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diezazkiokezu diezazkiokek diezazkioken EZAN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiozula diezazkioala diezazkionala EZAN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkiozun diezazkioan diezazkionan EZAN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizudala diezazkiadala diezazkinadala EZAN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizudan diezazkiadan diezazkinadan EZAN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizugula diezazkiagula diezazkinagula EZAN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizugun diezazkiagun diezazkinagun EZAN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizuke diezazkiake diezazkinake EZAN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizukegu diezazkiakegu diezazkinakegu EZAN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizuket diezazkiaket diezazkinaket EZAN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizukete diezazkiakete diezazkinakete EZAN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizula diezazkiala diezazkinala EZAN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizun diezazkian diezazkinan EZAN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizutela diezazkiatela diezazkinatela EZAN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazkizuten diezazkiaten diezazkinaten EZAN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazudala diezaadala diezanadala EZAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazudan diezaadan diezanadan EZAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazugula diezaagula diezanagula EZAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazugun diezaagun diezanagun EZAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazuke diezaake diezanake EZAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazukegu diezaakegu diezanakegu EZAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazuket diezaaket diezanaket EZAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazukete diezaakete diezanakete EZAN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazula diezaala diezanala EZAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazun diezaan diezanan EZAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazutela diezaatela diezanatela EZAN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezazuten diezaaten diezanaten EZAN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diezu diek dien EDUN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
digu ziguk zigun EDUN* hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
digukezu digukek diguken EDUN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
digute zigutek ziguten EDUN* haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diguzu diguk digun EDUN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dihardu ziharduk zihardun JARDUN hark ORAIN. NORK Alok.
dihardugu ziharduagu zihardunagu JARDUN guk ORAIN. NORK Alok.
diharduka zihardukak zihardukan IHARDUKI hark ORAIN. NORK Alok.
dihardukagu zihardukaagu zihardukanagu IHARDUKI guk ORAIN. NORK Alok.
dihardukat zihardukaat zihardukanat IHARDUKI nik ORAIN. NORK Alok.
dihardukate zihardukatek zihardukaten IHARDUKI haiek ORAIN. NORK Alok.
dihardut ziharduat zihardunat JARDUN nik ORAIN. NORK Alok.
dihardute zihardutek ziharduten JARDUN haiek ORAIN. NORK Alok.
diharduzu diharduk dihardun JARDUN hi ORAIN. NOR-NORK Hika
dio ziok zion EDUN* hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dio ziok ziona ESAN (*io) hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
diodaz ziodazak ziodazan ESAN (*io) nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
diogu zioagu zionagu EDUN* guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diogu zioagu zionagu ESAN (*io) guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dioguz zioguzak zioguzan ESAN (*io) guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
diokezu diokek dioken EDUN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diosku zioskuk zioskun ESAN (*io) hark guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dioskute zioskutek zioskuten ESAN (*io) haiek guri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dioskutez zioskutezak zioskutezan ESAN (*io) haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dioskuz zioskuzak zioskuzan ESAN (*io) hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dioskuzu dioskuk dioskun ESAN hik hura guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dioskuzu diotsu diosna diosna ESAN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diost ziostak ziostan ESAN (*io) hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diostate ziostatek ziostaten ESAN (*io) haiek niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diostatez ziostatezak ziostatezan ESAN (*io) haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diostaz ziostazak ziostazan ESAN (*io) hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diostazu diostak diostan ESAN hik hura niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diot zioat zionat EDUN* nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diot zioat zionat ESAN (*io) nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
diote ziotek zioten EDUN* haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diote ziotek zioten ESAN (*io) haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
diotez ziotezak ziotezan ESAN (*io) haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
diotse ziotsek ziotsen ESAN (*io) hark haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsedaz ziotsedazak ziotsedazan ESAN (*io) nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsegu ziotseagu ziotsenagu ESAN (*io) guk haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotseguz ziotseguzak ziotseguzan ESAN (*io) guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotset ziotseat ziotsenat ESAN (*io) nik haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsete ziotsetek ziotseten ESAN (*io) haiek haiei hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsetez ziotsetezak ziotsetezan ESAN (*io) haiekhaiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsez ziotsezak ziotsezan ESAN (*io) hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsezu diotsek diotsen ESAN hik hura haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diotso, a ziotsok, ziotsak ziotson, ziotsan ESAN (*io) hark hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsodaz, adaz ziotsodazak, adazak ziotsodazan, adazan ESAN (*io) nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsogu diotsugu diosagu diosnagu ESAN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diotsogu, agu ziotsoagu, tsaagu ziotsonagu, ziotsanagu ESAN (*io) guk hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsoguz, aguz ziotsoguzak, tsaguzak ziotsoguzan, ziotsaguzan ESAN (*io) guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsot, at ziotsoat, aat ziotsonat, ziotsanat ESAN (*io) nik hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsote, ate ziotsotek, tsatek ziotsoten, ziotsaten ESAN (*io) haiek hari hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsotez, atez ziotsotezak, atezak ziotsotezan, atezan ESAN (*io) haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsoz, az ziotsozak, tsazak ziotsozan, ziotsazan ESAN (*io) hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
diotsozu diotsak diotsan ESAN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diotsut diosat diosnat ESAN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diotsute diosate diosnate ESAN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dioz ziozak ziozan ESAN (*io) hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
diozu diok dion EDUN hik hura hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
diozu diok dion ESAN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
diozuz diozak diozan ESAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dira dituk ditun IZAN haiek ORAIN. NOR Alok.
dirau zirauk ziraun IRAUN hark ORAIN. NORK Alok.
diraugu zirauagu ziraunagu IRAUN guk ORAIN. NORK Alok.
diraut zirauat ziraunat IRAUN nik ORAIN. NORK Alok.
diraute zirautek zirauten IRAUN haiek ORAIN. NORK Alok.
dirauzu dirauk diraun IRAUN hik ORAIN. NOR-NORK Hika
dirudi zirudik zirudin IRUDI hark hura ORAIN. NORK Alok.
dirudigu zirudiagu zirudinagu IRUDI guk hura ORAIN. NORK Alok.
dirudit zirudiat zirudinat IRUDI nik hura ORAIN. NORK Alok.
dirudite ziruditek ziruditen IRUDI haiek hura ORAIN. NORK Alok.
dirudizu dirudik dirudin IRUDITU hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dit zidak zidan EDUN* hark niri hura ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
ditu ditik ditin EDUN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditugu ditiagu ditinagu EDUN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditut ditiat ditinat EDUN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dituzkezu dituzkek dituzken EDUN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dituzte ditiztek ditizten EDUN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
dituzu dituk ditun EDUN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
ditzake zitzakek zitzaken EZAN hark horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditzakegu zitzakeagu zitzakenagu EZAN guk horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditzaket zitzakeat zitzakenat EZAN nik horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditzakete zitzaketek zitzaketen EZAN haiek horiek ORAIN. NOR-NORK Alok.
ditzakezu ditzakek ditzaken EZAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
ditzazula ditzaala ditzanala EZAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
ditzazun ditzaan ditzanan EZAN hik haiek ORAIN. NOR-NORK Hika
dizkidakezu dizkidakek dizkidaken EDUN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkidate zizkidatek zizkidaten EDUN* haiek niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkidazu dizkidak dizkidan EDUN hik haiek niri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkie zizkiek zizkien EDUN* hark haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiegu zizkieagu zizkienagu EDUN* guk haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiekezu dizkiekek dizkieken EDUN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkiet zizkieat zizkienat EDUN* nik haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiete zizkietek zizkieten EDUN* haiek haiei horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiezu dizkiek dizkien EDUN hik haiek haiei ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkigu zizkiguk zizkigun EDUN* hark guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkigukezu dizkigukek dizkiguken EDUN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkigute zizkigutek zizkiguten EDUN* haiek guri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiguzu dizkiguk dizkigun EDUN hik haiek guri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkio zizkiok zizkion EDUN* hark hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiogu zizkioagu zizkionagu EDUN* guk hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiokezu dizkiokek dizkioken EDUN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkiot zizkioat zizkionat EDUN* nik hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiote zizkiotek zizkioten EDUN* haiek hari horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkiozu dizkiok dizkion EDUN hik haiek hari ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkit zizkidak zizkidan EDUN* hark niri horiek ORAIN. NOR-NORI-NORK Alok.
dizkizu dizkik dizkin EDUN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizugu dizkiagu dizkinagu EDUN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizuke dizkiake dizkinake EDUN hark haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizukegu dizkiakegu dizkinakegu EDUN guk haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizuket dizkiaket dizkinaket EDUN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizukete dizkiakete dizkinakete EDUN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizut dizkiat dizkinat EDUN nik haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizkizute dizkiate dizkinate EDUN haiek haiek hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizu dik din EDUN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizugu diagu dinagu EDUN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizuke diake dinake EDUN hark hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizukegu diakegu dinakegu EDUN guk hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizuket diaket dinaket EDUN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizukete diakete dinakete EDUN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizut diat dinat EDUN nik hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
dizute diate dinate EDUN haiek hura hiri ORAIN. NOR-NORI-NORK Hika
doa zoak zoan JOAN hura ORAIN. NOR Alok.
doakie-dihoakie z(ih)oakiek z(ih)oakien JOAN hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
doakigu-dihoakigu z(ih)oakiguk z(ih)oakigun JOAN hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
doakio-dihoakio z(ih)oakiok z(ih)oakion JOAN hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
doakit-dihoakit z(ih)oakidak z(ih)oakidan JOAN hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
doakizu doakik doakin JOAN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
doaz zoazak zoazan JOAN haiek ORAIN. NOR Alok.
doazkie-dihoazkie z(ih)oazkiek z(ih)oazkien JOAN haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
doazkigu-dihoazkigu z(ih)oazkiguk z(ih)oazkigun JOAN haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
doazkio-dihoazkio z(ih)oazkiok z(ih)oazkion JOAN haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
doazkit-dihoazkit z(ih)oazkidak z(ih)oazkidan JOAN haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
doazkizu doazkik doazkin JOAN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
du dik din EDUN hark hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dugu diagu dinagu EDUN guk hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dukezu dukek duken EDUN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
dut diat dinat EDUN nik hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
dute ditek diten EDUN haiek hura ORAIN. NOR-NORK Alok.
duzu duk dun EDUN hik hura ORAIN. NOR-NORK Hika
egidazu egidak egidan EGIN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
egiezu egiek egien EGIN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
egiguzu egiguk egigun EGIN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
egiozu egiok egion EGIN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ekardazu ekarriak ekarrian EKARRI hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ekarguzu ekarguk ekargun EKARRI hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ekarriezu ekarriek ekarrien EKARRI hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ekarriozu ekarriok ekarrion EKARRI hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
emadazu emadak emadan EMAN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
emaguzu emaguk emagun EMAN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
emaiezu emaiek emaien EMAN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
emaiozu emaiok emaion EMAN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
entzudazu entzudak entzudan ENTZUN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
entzuguzu entzuguk entzugun ENTZUN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
entzuiezu entzuiek entzuien ENTZUN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
entzuiozu entzuiok entzuion ENTZUN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
eramadazu eramadak eramadan ERAMAN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
eramaguzu eramaguk eramagun ERAMAN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
eramaiezu eramaiek eramaien ERAMAN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
eramaiozu eramaiok eramaion ERAMAN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
errazu errak erran ESAN hi AGINT. NOR Hika
esadazu esadak esadan ESAN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
esaguzu esaguk esagun ESAN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
esaiezu esaiek esaien ESAN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
esaiozu esaiok esaion ESAN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ezazu ezak ezan EZAN hik hura AGINT. NOR-NORK Hika
ezazu ezak ezan EZAN hik hura AGINT. NOR-NORK Hika
gabiltza gabiltzak gabiltzan IBILI gu ORAIN. NOR Alok.
gabilzkie gabilzkiek gabilzkien IBILI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gabilzkieke gabilzkiekek gabilzkieken IBILI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gabilzkio gabilzkiok gabilzkion IBILI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gabilzkioke gabilzkiokek gabilzkioken IBILI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gagozkie gagozkiek gagozkien EGON gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gagozkio gagozkiok gagozkion EGON gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gaitezke gaitezkek gaitezken EDIN gu ORAIN. NOR Alok.
gaitu gaitik gaitin EDUN hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaituzke gaitizkek gaitizken EDUN hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaituzkete gaitizketek gaitizketen EDUN haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaituzkezu gaituzkek gaituzken EDUN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gaituzte gaitiztek gaitizten EDUN haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaituzu gaituk gaitun EDUN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gaitzake gaitzakek gaitzaken EZAN hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaitzakete gaitzaketek gaitzaketen EZAN haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gaitzakezu gaitzakek gaitzaken EZAN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gaitzazu gaitzak gaitzan EZAN hik gu AGINT. NOR-NORK Hika
gaitzazu gaitzak gaitzan EZAN hik gu AGINT. NOR-NORK Hika
gaitzazula gaitzaala gaitzanala EZAN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gaitzazun gaitzaan gaitzanan EZAN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gakartza gakartzak gakartzan EKARRI hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gakartzate gakartzatek gakartzaten EKARRI haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gakartzazu gakartzak gakartzan EKARRI hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gakizkie gakizkiek gakizkien EKIN gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gakizkieke gakizkiekek gakizkieken EDIN gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gakizkio gakizkiok gakizkion EKIN gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gakizkioke gakizkiokek gakizkioken EDIN gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gakizkizuke gakizkiake gakizkinake EDIN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gakizkizula gakizkiala gakizkinala EDIN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gakizkizun gakizkian gakizkinan EDIN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gakizkizun gakizkian gakizkinan EDIN gu hiri AGINT. NOR-NORI Hika
galdedazu galdedak galdedan GALDETU hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
galdeiezu galdeiek galdeien GALDETU hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
galdeiguzu galdeiguk galdeigun GALDETU hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
galdeiozu galdeiok galdeion GALDETU hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
gara gaituk gaitun IZAN gu ORAIN. NOR Alok.
garabiltza garabiltzak garabiltzan ERABIL hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
garabiltzate garabiltzatek garabiltzaten ERABIL haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
garabiltzazu garabiltzak garabiltzan ERABIL hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
garamatza garamatzak garamatzan ERAMAN hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
garamatzate garamatzatek garamatzaten ERAMAN haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
garamatzazu garamatzak garamatzan ERAMAN hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
garraizkie garraizkiek garraizkien JARRAI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
garraizkio garraizkiok garraizkion JARRAI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
garraizkizu garraizkik garraizkin JARRAI guk hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gatoz gatozak gatozan ETORRI gu ORAIN. NOR Alok.
gatozkie gatozkiek gatozkien ETORRI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gatozkio gatozkiok gatozkion ETORRI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gatxezkie gatxezkiek gatxezkien ATXEKI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gatxezkio gatxezkiok gatxezkion ATXEKI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
gatzaizkie gatzaizkiek gatzaizkien IZAN gu haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
gatzaizkieke gatzaizkiekek gatzaizkieken IZAN gu haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
gatzaizkio gatzaizkiok gatzaizkion IZAN gu hari ORAIN. NOR NORI Alok.
gatzaizkioke gatzaizkiokek gatzaizkioken IZAN gu hari ORAIN. NOR NORI Alok.
gatzaizkizu gatzaizkik gatzaizkin IZAN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gatzaizkizuke gatzaizkiake gatzaizkinake IZAN gu hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
gaude gaudek gauden EGON gu ORAIN. NOR Alok.
gautza gautzak gautzan ETZAN gu ORAIN. NOR Alok.
gauzka gauzkak gauzkan EDUKI hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gauzkate gauzkatek gauzkaten EDUKI haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gauzkazu gauzkak gauzkan EDUKI hik gu ORAIN. NOR-NORK Hika
gazaguzki gazaguzkik gazaguzkin EZAGUT. hark gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
gazaguzkite gazaguzkitek gazaguzkiten EZAGUT. haiek gu ORAIN. NOR-NORK Alok.
genbiltzan genbiltzaan genbiltzanan IBILI gu IRAG. NOR Alok.
genbilzke genbilzkek genbilzken IBILI gu ALEG. NOR Alok.
genbilzkieke genbilzkiekek genbilzkieken IBILI gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
genbilzkien genbilzkiean genbilzkienan IBILI gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
genbilzkioke genbilzkiokek genbilzkioken IBILI gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
genbilzkion genbilzkioan genbilzkionan IBILI gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
genekarkien genekarkiean genekarkienan EKARRI guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genekarkion genekarkioan genekarkionan EKARRI guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genekarkizun genekarkian genekarkinan EKARRI guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genekarren genekarrean genekarrenan EKARRI guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genekartzan genekartzaan genekartzanan EKARRI guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genekarzkien genekarzkiean genekarzkienan EKARRI guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genekarzkion genekarzkioan genekarzkionan EKARRI guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genekarzkizun genekarzkian genekarzkinan EKARRI guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genekien genekian genekinan JAKIN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genekizkien genekizkian genekizkinan JAKIN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genekusan genekusaan genekusanan IKUSI guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genekuskien genekuskian genekuskinan IKUSI guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genentzuen genentzuan genentzunan ENTZUN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genentzuzkien genentzuzkian genentzuzkinan ENTZUN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
generabilen generabilean generabilenan ERABIL guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
generabilkien generabilkiean generabilkienan ERABIL guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generabilkion generabilkioan generabilkionan ERABIL guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generabilkizun generabilkian generabilkinan ERABIL guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
generabiltzan generabiltzaan generabiltzanan ERABIL guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
generabilzkien generabilzkiean generabilzkienan ERABIL guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generabilzkion generabilzkioan generabilzkionan ERABIL guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generabilzkizun generabilzkian generabilzkinan ERABIL guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
generakuskien generakuskian generakuskinan ERAKUTSI guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
generakutsan generakutsaan generakutsanan ERAKUTSI guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
generamakien generamakiean generamakienan ERAMAN guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generamakion generamakioan generamakionan ERAMAN guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generamakizun generamakian generamakinan ERAMAN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
generaman generamaan generamanan ERAMAN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
generamatzan generamatzaan generamatzanan ERAMAN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
generamazkien generamazkiean generamazkienan ERAMAN guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generamazkion generamazkioan generamazkionan ERAMAN guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
generamazkizun generamazkian generamazkinan ERAMAN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
generitzeke, generizteke generitzekek, generiztekek generitzeken, generizteken IRITZI guk horiei ALEG. NORI-NORK Alok.
generitzen, generizten generitzean, generiztean generitzenan, generiztenan IRITZI guk horiei IRAG. NORI-NORK Alok.
generitzoke, ake generitzokek, akek generitzoken, IRITZI guk hari ALEG. NORI-NORK Alok.
generitzon, an generitzoan, aan generitzonan, anan IRITZI guk hari IRAG. NORI-NORK Alok.
generoake generoakek generoaken EROAN guk hura ALEG. NOR-NORK Alok.
generoan generoaan generoanan EROAN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
generoatzan generoatzaan generoatzanan EROAN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
generoazke generoazkek generoazken EROAN guk horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
generrake generrakek generraken ERRAN guk hura ALEG. NOR-NORK Alok.
geneukan geneukaan geneukanan EDUKI guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
geneuzkan geneuzkaan geneuzkanan EDUKI guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genezake genezakek genezaken EZAN guk hura ALEG. NOR-NORK Alok.
genezakeen genezakean genezakenan EZAN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
gengozkieke gengozkiekek gengozkieken EGON gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
gengozkien gengozkiean gengozkienan EGON gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
gengozkioke gengozkiokek gengozkioken EGON gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
gengozkion gengozkioan gengozkionan EGON gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
genieke geniekek genieken EDUN* guk haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniekeen geniekean geniekenan EDUN* guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genien geniean genienan EDUN* guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezaieke geniezaiekek geniezaieken EZAN guk haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezaiekeen geniezaiekean geniezaiekenan EZAN guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezaioke geniezaiokek geniezaioken EZAN guk hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezaiokeen geniezaiokean geniezaiokenan EZAN guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezazkieke geniezazkiekek geniezazkieken EZAN guk haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezazkiekeen geniezazkiekean geniezazkiekenan EZAN guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezazkioke geniezazkiokek geniezazkioken EZAN guk hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezazkiokeen geniezazkiokean geniezazkiokenan EZAN guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniezazkizuke geniezazkiake geniezazkinake EZAN guk haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazkizukeen geniezazkiakeen geniezazkinakeen EZAN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazkizula geniezazkiala geniezazkinala EZAN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazkizun geniezazkian geniezazkinan EZAN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazkizun geniezazkian geniezazkinan EZAN guk haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazuke geniezaake geniezanake EZAN guk hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazukeen geniezaakeen geniezanakeen EZAN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazula geniezaala geniezanala EZAN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazun geniezaan geniezanan EZAN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniezazun geniezaan geniezanan EZAN guk hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
geniharduen geniharduan genihardunan JARDUN guk IRAG. NORK Alok.
genihardukan genihardukaan genihardukanan IHARDUKI guk IRAG. NORK Alok.
geniharduke genihardukek geniharduken JARDUN guk ALEG. NORK Alok.
genioen genioan genionan ESAN (*io) guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genioke geniokek genioken EDUN* guk hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniokeen geniokean geniokenan EDUN* guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genion genioan genionan EDUN* guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniotsen geniotsean geniotsenan ESAN (*io) guk haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniotsezen geniotsezaan geniotsezanan ESAN (*io) guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniotson, an geniotsoan, atsaan geniotsonan, tsanan ESAN (*io) guk hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniotsozen, azen geniotsozaan, azaan geniotsozanan, tsazanan ESAN (*io) guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
geniotsun geniotsan geniotsanan ESAN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
geniozen geniozaan geniozanan ESAN (*io) guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genirauen genirauan geniraunan IRAUN guk IRAG. NORK Alok.
genirudien genirudian genirudinan IRUDI guk hura IRAG. NORK Alok.
genituen genitian genitinan EDUN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genituzke genitizkek genitizken EDUN guk horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
genituzkeen genitizkean genitizkenan EDUN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genitzake genitzakek genitzaken EZAN guk horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
genitzakeen genitzakean genitzakenan EZAN guk horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
genizkieke genizkiekek genizkieken EDUN* guk haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkiekeen genizkiekean genizkiekenan EDUN* guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkien genizkiean genizkienan EDUN* guk haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkioke genizkiokek genizkioken EDUN* guk hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkiokeen genizkiokean genizkiokenan EDUN* guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkion genizkioan genizkionan EDUN* guk hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
genizkizuke genizkiake genizkinake EDUN guk haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
genizkizukeen genizkiakeen genizkinakeen EDUN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genizkizun genizkian genizkinan EDUN guk haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genizuke geniake geninake EDUN guk hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
genizukeen geniakeen geninakeen EDUN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genizun genian geninan EDUN guk hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
genkizkieke genkizkiekek genkizkieken EDIN gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
genkizkieke genkizkiekek genkizkieken EKIN gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
genkizkiekeen genkizkiekean genkizkiekenan EDIN gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
genkizkien genkizkiean genkizkienan EKIN gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
genkizkioke genkizkiokek genkizkioken EDIN gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
genkizkioke genkizkiokek genkizkioken EKIN gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
genkizkiokeen genkizkiokean genkizkiokenan EDIN gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
genkizkion genkizkioan genkizkionan EKIN gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
genkizkizuke genkizkiake genkizkinake EDIN gu hiri ALEG. NOR-NORI Hika
genkizkizukeen genkizkiakeen genkizkinakeen EDIN gu hiri IRAG. NOR-NORI Hika
genkizkizula genkizkiala genkizkinala EDIN gu hiri IRAG. NOR-NORI Hika
genkizkizun genkizkian genkizkinan EDIN gu hiri IRAG. NOR-NORI Hika
genkizkizun genkizkian genkizkinan EDIN gu hiri ALEG. NOR-NORI Hika
gentozen gentozaan gentozanan ETORRI gu IRAG. NOR Alok.
gentozke gentozkek gentozken ETORRI gu ALEG. NOR Alok.
gentozkeen gentozkean gentozkenan ETORRI gu IRAG. NOR Alok.
gentozkieke gentozkiekek gentozkieken ETORRI gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
gentozkien gentozkiean gentozkienan ETORRI gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
gentozkioke gentozkiokek gentozkioken ETORRI gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
gentozkion gentozkioan gentozkionan ETORRI gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
gentxezkien gentxezkiean gentxezkienan ATXEKI gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
gentxezkion gentxezkioan gentxezkionan ATXEKI gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
genuen genian geninan EDUN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
genuke genikek geniken EDUN guk hura ALEG. NOR-NORK Alok.
genukeen genikean genikenan EDUN guk hura IRAG. NOR-NORK Alok.
geundeke geundekek geundeken EGON gu ALEG. NOR Alok.
geundekeen geundekean geundekenan EGON gu IRAG. NOR Alok.
geunden geundean geundenan EGON gu IRAG. NOR Alok.
geuntzake geuntzakek geuntzaken ETZAN gu ALEG. NOR Alok.
geuntzan geuntzaan geuntzanan ETZAN gu IRAG. NOR Alok.
ginateke gintuzkek gintuzken IZAN gu ALEG. NOR Alok.
ginatekeen gintuzkean gintuzkenan IZAN gu IRAG. NOR Alok.
gindekartzan gindekartzaan gindekartzanan EKARRI hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gindekartzaten gindekartzatean gindekartzatenan EKARRI haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginderabiltzan ginderabiltzaan ginderabiltzanan ERABIL hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginderabiltzaten ginderabiltzatean ginderabiltzatenan ERABIL haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginderamatzan ginderamatzaan ginderamatzanan ERAMAN hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginderamatzaten ginderamatzatean ginderamatzatenan ERAMAN haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginderraizkieke ginderraizkiekek ginderraizkieken JARRAI gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
ginderraizkizun ginderraizkian ginderraizkinan JARRAI guk hiri IRAG. NOR-NORI Hika
ginderrazkien ginderrazkiean ginderrazkienan JARRAI gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
ginderrazkioke ginderrazkiokek ginderrazkioken JARRAI gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
ginderrazkion ginderrazkioan ginderrazkionan JARRAI gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
gindoazen gindoazaan gindoazanan JOAN gu IRAG. NOR Alok.
gindoazke gindoazkek gindoazken JOAN gu ALEG. NOR Alok.
gindoazkieke gindoazkiekek gindoazkieken JOAN gu haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
gindoazkien gindoazkiean gindoazkienan JOAN gu haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
gindoazkioke gindoazkiokek gindoazkioken JOAN gu hari ALEG. NOR-NORI Alok.
gindoazkion gindoazkioan gindoazkionan JOAN gu hari IRAG. NOR-NORI Alok.
ginduzkan ginduzkaan ginduzkanan EDUKI hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginduzkaten ginduzkatean ginduzkatenan EDUKI haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
ginen gintuan gintunan IZAN gu IRAG. NOR Alok.
gintezke gintezkek gintezken EDIN gu ALEG. NOR Alok.
gintezkeen gintezkean gintezkenan EDIN gu IRAG. NOR Alok.
gintuen gintian gintinan EDUN hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintuzke gintizkek gintizken EDUN hark gu ALEG. NOR-NORK Alok.
gintuzkeen gintizkean gintizkenan EDUN hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintuzkete gintizketek gintizketen EDUN haiek gu ALEG. NOR-NORK Alok.
gintuzketen gintizketean gintizketenan EDUN haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintuzkezu gintuzkek gintuzken EDUN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
gintuzkezun gintuzkean gintuzkenan EDUN hik gu IRAG. NOR-NORK Hika
gintuzten gintiztean gintiztenan EDUN haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintuzun gintuan gintunan EDUN hik gu IRAG. NOR-NORK Hika
gintzaizkieke gintzaizkiekek gintzaizkieken IZAN gu haiei ALEG. NOR NORI Alok.
gintzaizkiekeen gintzaizkiekean gintzaizkiekenan IZAN gu haiei IRAG. NOR NORI Alok.
gintzaizkien gintzaizkiean gintzaizkienan IZAN gu haiei IRAG. NOR NORI Alok.
gintzaizkioke gintzaizkiokek gintzaizkioken IZAN gu hari ALEG. NOR NORI Alok.
gintzaizkiokeen gintzaizkiokean gintzaizkiokenan IZAN gu hari IRAG. NOR NORI Alok.
gintzaizkion gintzaizkioan gintzaizkionan IZAN gu hari IRAG. NOR NORI Alok.
gintzaizkizuke gintzaizkiake gintzaizkinake IZAN gu hiri ALEG. NOR-NORI Hika
gintzaizkizukeen gintzaizkiakeen gintzaizkinakeen IZAN gu hiri IRAG. NOR-NORI Hika
gintzaizkizun gintzaizkian gintzaizkinan IZAN gu hiri IRAG. NOR-NORI Hika
gintzake gintzakek gintzaken EZAN hark gu ALEG. NOR-NORK Alok.
gintzakeen gintzakean gintzakenan EZAN hark gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintzakete gintzaketek gintzaketen EZAN haiek gu ALEG. NOR-NORK Alok.
gintzaketen gintzaketean gintzaketenan EZAN haiek gu IRAG. NOR-NORK Alok.
gintzakezu gintzakek gintzaken EZAN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
gintzakezun gintzakean gintzakenan EZAN hik gu IRAG. NOR-NORK Hika
gintzazula gintzaala gintzanala EZAN hik gu IRAG. NOR-NORK Hika
gintzazun gintzaan gintzanan EZAN hik gu IRAG. NOR-NORK Hika
gintzazun gintzaan gintzanan EZAN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
goaz goazak goazan JOAN gu ORAIN. NOR Alok.
goazkie goazkiek goazkien JOAN gu haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
goazkio goazkiok goazkion JOAN gu hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
iezadazu iezadak iezadan EZAN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezadazu iezadak iezadan EZAN hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaguzu iezaguk iezagun EZAN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaguzu iezaguk iezagun EZAN hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaiezu iezaiek iezaien EZAN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaiezu iezaiek iezaien EZAN hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaiozu iezaiok iezaion EZAN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezaiozu iezaiok iezaion EZAN hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkidazu iezazkidak iezazkidan EZAN hik haiek niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkidazu iezazkidak iezazkidan EZAN hik haiek niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiezu iezazkiek iezazkien EZAN hik haiek haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiezu iezazkiek iezazkien EZAN hik haiek haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiguzu iezazkiguk iezazkigun EZAN hik haiek guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiguzu iezazkiguk iezazkigun EZAN hik haiek guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiozu iezazkiok iezazkion EZAN hik haiek hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
iezazkiozu iezazkiok iezazkion EZAN hik haiek hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
ikusazu ikusak ikusan IKUSI hi AGINT. NOR-NORK Hika
itzazu itzak itzan EZAN hik haiek AGINT. NOR-NORK Hika
itzazu itzak itzan EZAN hik haiek AGINT. NOR-NORK Hika
lebilke lebilkek lebilken IBILI hura ALEG. NOR Alok.
lebilkidake lebilkidakek lebilkidaken IBILI hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilkieke lebilkiekek lebilkieken IBILI hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilkiguke lebilkigukek lebilkiguken IBILI hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilkioke lebilkiokek lebilkioken IBILI hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilzke lebilzkek lebilzken IBILI haiek ALEG. NOR Alok.
lebilzkidake lebilzkidakek lebilzkidaken IBILI haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilzkieke lebilzkiekek lebilzkieken IBILI haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilzkiguke lebilzkigukek lebilzkiguken IBILI haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lebilzkioke lebilzkiokek lebilzkioken IBILI haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
legoke legokek legoken EGON hura ALEG. NOR Alok.
legokidake legokidakek legokidaken EGON hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
legokieke legokiekek legokieken EGON hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
legokiguke legokigukek legokiguken EGON hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
legokioke legokiokek legokioken EGON hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
legokizuke legokiake legokinake EGON hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
legozkidake legozkidakek legozkidaken EGON haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
legozkieke legozkiekek legozkieken EGON haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
legozkiguke legozkigukek legozkiguken EGON haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
legozkioke legozkiokek legozkioken EGON haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
legozkizuke legozkiake legozkinake EGON haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lekidake lekidakek lekidaken EDIN hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lekieke lekiekek lekieken EDIN hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lekieke lekiekek lekieken EKIN hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lekiguke lekigukek lekiguken EDIN hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lekioke lekiokek lekioken EDIN hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lekioke lekiokek lekioken EKIN hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkidake lekizkidakek lekizkidaken EDIN haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkieke lekizkiekek lekizkieken EDIN haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkieke lekizkiekek lekizkieken EKIN haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkiguke lekizkigukek lekizkiguken EDIN haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkioke lekizkiokek lekizkioken EDIN haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkioke lekizkiokek lekizkioken EKIN haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lekizkizuke lekizkiake lekizkinake EDIN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lekizkizun lekizkian lekizkinan EDIN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lekizuke lekiake lekinake EDIN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lekizun lekian lekinan EDIN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
leridake leridakek leridaken JARIO niri hura ALEG. NOR-NORI Alok.
lerieke leriekek lerieken JARIO haiei hura ALEG. NOR-NORI Alok.
leriguke lerigukek leriguken JARIO guri hura ALEG. NOR-NORI Alok.
lerioke leriokek lerioken JARIO hari hura ALEG. NOR-NORI Alok.
leritzeke, lerizteke leritzekek, leriztekek leritzeken, lerizteken IRITZI hark horiei ALEG. NORI-NORK Alok.
leritzekete, leriztekete leritzeketek, lerizteketek leritzeketen, lerizteketen IRITZI haiek horiei ALEG. NORI-NORK Alok.
leritzoke, ake leritzokek, akek leritzoken, IRITZI hark hari ALEG. NORI-NORK Alok.
leritzokete, akete leritzoketek, aketek leritzoketen, IRITZI haiek hari ALEG. NORI-NORK Alok.
lerizkidake lerizkidakek lerizkidaken JARIO niri horiek ALEG. NOR-NORI Alok.
lerizkieke lerizkiekek lerizkieken JARIO haiei horiek ALEG. NOR-NORI Alok.
lerizkiguke lerizkigukek lerizkiguken JARIO guri horiek ALEG. NOR-NORI Alok.
lerizkioke lerizkiokek lerizkioken JARIO hari horiek ALEG. NOR-NORI Alok.
lerizkuke lerizkukek lerizkuken IRITZI hark guri ALEG. NORI-NORK Alok.
lerizkukete lerizkuketek lerizkuketen IRITZI haiek guri ALEG. NORI-NORK Alok.
leriztake leriztakek leriztaken IRITZI hark niri ALEG. NORI-NORK Alok.
leriztakete leriztaketek leriztaketen IRITZI haiek niri ALEG. NORI-NORK Alok.
leroake leroakek leroaken EROAN hark hura ALEG. NOR-NORK Alok.
leroakete leroaketek leroaketen EROAN haiek hura ALEG. NOR-NORK Alok.
leroazke leroazkek leroazken EROAN hark horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
leroazkete leroazketek leroazketen EROAN haiek horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
lerraidake lerraidakek lerraidaken JARRAI hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraieke lerraiekek lerraieken JARRAI hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraiguke lerraigukek lerraiguken JARRAI hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraioke lerraiokek lerraioken JARRAI hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraizkidake lerraizkidakek lerraizkidaken JARRAI haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraizkieke lerraizkiekek lerraizkieken JARRAI haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraizkiguke lerraizkigukek lerraizkiguken JARRAI haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lerraizkioke lerraizkiokek lerraizkioken JARRAI haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lerrake lerrakek lerraken ERRAN hark hura ALEG. NOR-NORK Alok.
lerrakete lerraketek lerraketen ERRAN haiek hura ALEG. NOR-NORK Alok.
letorke letorkek letorken ETORRI hura ALEG. NOR Alok.
letorkidake letorkidakek letorkidaken ETORRI hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
letorkieke letorkiekek letorkieken ETORRI hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
letorkiguke letorkigukek letorkiguken ETORRI hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
letorkioke letorkiokek letorkioken ETORRI hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
letorkizuke letorkiake letorkinake ETORRI hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
letozke letozkek letozken ETORRI haiek ALEG. NOR Alok.
letozkidake letozkidakek letozkidaken ETORRI haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
letozkieke letozkiekek letozkieken ETORRI haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
letozkiguke letozkigukek letozkiguken ETORRI haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
letozkioke letozkiokek letozkioken ETORRI haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
letozkizuke letozkiake letozkinake ETORRI haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
letzake letzakek letzaken ETZAN hura ALEG. NOR Alok.
leudeke leudekek leudeke EGON haiek ALEG. NOR Alok.
leutzake leutzakek leutzaken ETZAN haiek ALEG. NOR Alok.
lezake lezakek lezaken EZAN hark hura ALEG. NOR-NORK Alok.
lezakete lezaketek lezaketen EZAN haiek hura ALEG. NOR-NORK Alok.
lidake lidakek lidaken EDUN* hark niri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lidakete lidaketek lidaketen EDUN* haiek niri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lieke liekek lieken EDUN* hark haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liekete lieketek lieketen EDUN* haiek haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezadake liezadakek liezadaken EZAN hark niri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezadakete liezadaketek liezadaketen EZAN haiek niri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezaguke liezagukek liezaguken EZAN hark guri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezagukete liezaguketek liezaguketen EZAN haiek guri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezaieke liezaiekek liezaieken EZAN hark haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezaiekete liezaieketek liezaieketen EZAN haiek haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezaioke liezaiokek liezaioken EZAN hark hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezaiokete liezaioketek liezaioketen EZAN haiek hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkidake liezazkidakek liezazkidaken EZAN hark niri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkidakete liezazkidaketean liezazkidaketenan EZAN haiek niri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkieke liezazkiekek liezazkieken EZAN hark haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkiekete liezazkieketek liezazkieketen EZAN haiek haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkiguke liezazkigukek liezazkiguken EZAN hark guri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkigukete liezazkiguketean liezazkiguketenan EZAN haiek guri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkioke liezazkiokek liezazkioken EZAN hark hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkiokete liezazkioketek liezazkioketen EZAN haiek hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liezazkizuke liezazkiake liezazkinake EZAN hark haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazkizukete liezazkiakete liezazkinakete EZAN haiek haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazkizun liezazkian liezazkinan EZAN hark haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazkizuten liezazkiaten liezazkinaten EZAN haiek haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazuke liezaake liezanake EZAN hark hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazukete liezaakete liezanakete EZAN haiek hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazun liezaan liezanan EZAN hark hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liezazuten liezaaten liezanaten EZAN haiek hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
liguke ligukek liguken EDUN* hark guri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
ligukete liguketek liguketen EDUN* haiek guri hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liharduke lihardukek liharduken JARDUN hark ALEG. NORK Alok.
lihardukete liharduketek liharduketen JARDUN haiek ALEG. NORK Alok.
lihoake lihoakek lihoaken JOAN hura ALEG. NOR Alok.
lihoakidake lihoakidakek lihoakidaken JOAN hura niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoakieke lihoakiekek lihoakieken JOAN hura haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoakiguke lihoakigukek lihoakiguken JOAN hura guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoakioke lihoakiokek lihoakioken JOAN hura hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoakizuke lihoakiake lihoakinake JOAN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lihoazke lihoazkek lihoazken JOAN haiek ALEG. NOR Alok.
lihoazkidake lihoazkidakek lihoazkidaken JOAN haiek niri ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoazkieke lihoazkiekek lihoazkieken JOAN haiek haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoazkiguke lihoazkigukek lihoazkiguken JOAN haiek guri ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoazkioke lihoazkiokek lihoazkioken JOAN haiek hari ALEG. NOR-NORI Alok.
lihoazkizuke lihoazkiake lihoazkinake JOAN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
lioke liokek lioken EDUN* hark hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
liokete lioketek lioketen EDUN* haiek hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lirateke lituzkek lituzken IZAN haiek ALEG. NOR Alok.
liteke litekek liteken EDIN hura ALEG. NOR Alok.
litezke litezkek litezken EDIN haiek ALEG. NOR Alok.
lituzke litizkek litizken EDUN hark horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
lituzkete litizketek litizketen EDUN haiek horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
litzaidake litzaidakek litzaidaken IZAN hura niri ALEG. NOR NORI Alok.
litzaieke litzaiekek litzaieken IZAN hura haiei ALEG. NOR NORI Alok.
litzaiguke litzaigukek litzaiguken IZAN hura guri ALEG. NOR NORI Alok.
litzaioke litzaiokek litzaioken IZAN hura hari ALEG. NOR NORI Alok.
litzaizkidake litzaizkidakek litzaizkidaken IZAN haiek niri ALEG. NOR NORI Alok.
litzaizkieke litzaizkiekek litzaizkieken IZAN haiek haiei ALEG. NOR NORI Alok.
litzaizkiguke litzaizkigukek litzaizkiguken IZAN haiek guri ALEG. NOR NORI Alok.
litzaizkioke litzaizkiokek litzaizkioken IZAN haiek hari ALEG. NOR NORI Alok.
litzaizkizuke litzaizkiake litzaizkinake IZAN haiek hiri ALEG. NOR-NORI Hika
litzaizuke litzaiake litzainake IZAN hura hiri ALEG. NOR-NORI Hika
litzake litzakek litzaken EZAN hark horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
litzakete litzaketek litzaketen EZAN haiek horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
litzateke lukek luken IZAN hura ALEG. NOR Alok.
lizkidake lizkidakek lizkidaken EDUN* hark niri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkidakete lizkidaketek lizkidaketen EDUN* haiek niri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkieke lizkiekek lizkieken EDUN* hark haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkiekete lizkieketek lizkieketen EDUN* haiek haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkiguke lizkigukek lizkiguken EDUN* hark guri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkigukete lizkiguketek lizkiguketen EDUN* haiek guri horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkioke lizkiokek lizkioken EDUN* hark hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkiokete lizkioketek lizkioketen EDUN* haiek hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
lizkizuke lizkiake lizkinake EDUN hark haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
lizkizukete lizkiakete lizkinakete EDUN haiek haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
lizuke liake linake EDUN hark hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
lizukete liakete linakete EDUN haiek hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
luke likek liken EDUN hark hura ALEG. NOR-NORK Alok.
lukete liketek liketen EDUN haiek hura ALEG. NOR-NORK Alok.
nabil nabilek nabilen IBILI ni ORAIN. NOR Alok.
nabilkie nabilkiek nabilkien IBILI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nabilkieke nabilkiekek nabilkieken IBILI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nabilkio nabilkiok nabilkion IBILI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nabilkioke nabilkiokek nabilkioken IBILI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nago nagok nagon EGON ni ORAIN. NOR Alok.
nagokie nagokiek nagokien EGON ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nagokio nagokiok nagokion EGON ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
naiteke naitekek naiteken EDIN ni ORAIN. NOR Alok.
naiz nauk naun IZAN ni ORAIN. NOR Alok..
nakar nakarrek nakarren EKARRI hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nakarte nakartek nakarten EKARRI haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nakarzu nakark nakarna EKARRI hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
nakie nakiek nakien EKIN ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nakieke nakiekek nakieken EDIN ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nakio nakiok nakion EKIN ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nakioke nakiokek nakioken EDIN ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nakizuke nakiake nakinake EDIN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
nakizula nakiala nakinala EDIN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
nakizun nakian nakinan EDIN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
nakizun nakian nakinan EDIN ni hiri AGINT. NOR-NORI Hika
narabil narabilek narabilen ERABIL hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
narabilte narabiltek narabilten ERABIL haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
narabilzu narabilk narabilna ERABIL hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
narama naramak naraman ERAMAN hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
naramate naramatek naramaten ERAMAN haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
naramazu naramak naraman ERAMAN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
narraie narraiek narraien JARRAI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
narraio narraiok narraion JARRAI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
narraizu narraik narrain JARRAI nik hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
nator natorrek natorren ETORRI ni ORAIN. NOR Alok.
natorkie natorkiek natorkien ETORRI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
natorkio natorkiok natorkion ETORRI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
natxekie natxekiek natxekien ATXEKI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
natxekio natxekiok natxekion ATXEKI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
natza natzak natzan ETZAN ni ORAIN. NOR Alok.
natzaie natzaiek natzaien IZAN ni haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
natzaieke natzaiekek natzaieken IZAN ni haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
natzaio natzaiok natzaion IZAN ni hari ORAIN. NOR NORI Alok.
natzaioke natzaiokek natzaioken IZAN ni hari ORAIN. NOR NORI Alok.
natzaizu natzaik natzain IZAN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
natzaizuke natzaiake natzainake IZAN ni hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
nau naik nain EDUN hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nauka naukak naukan EDUKI hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
naukate naukatek naukaten EDUKI haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
naukazu naukak naukan EDUKI hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
naukezu naukek nauken EDUN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
naute naitek naiten EDUN haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nauzu nauk naun EDUN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
nazagu nazaguk nazagun EZAGUT. hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nazagute nazagutek nazaguten EZAGUT. haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nazake nazakek nazaken EZAN hark ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nazakete nazaketek nazaketen EZAN haiek ni ORAIN. NOR-NORK Alok.
nazakezu nazakek nazaken EZAN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
nazazu nazak nazan EZAN hik ni AGINT. NOR-NORK Hika
nazazu nazak nazan EZAN hik ni AGINT. NOR-NORK Hika
nazazula nazaala nazanala EZAN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
nazazun nazaan nazanan EZAN hik ni ORAIN. NOR-NORK Hika
nekarkien nekarkiean nekarkienan EKARRI nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nekarkion nekarkioan nekarkionan EKARRI nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nekarkizun nekarkian nekarkinan EKARRI nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nekarren nekarrean nekarrenan EKARRI nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nekartzan nekartzaan nekartzanan EKARRI nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nekarzkien nekarzkiean nekarzkienan EKARRI nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nekarzkion nekarzkioan nekarzkionan EKARRI nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nekarzkizun nekarzkian nekarzkinan EKARRI nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nekien nekian nekinan JAKIN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nekizkien nekizkian nekizkinan JAKIN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nekusan nekusaan nekusanan IKUSI nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nekuskien nekuskian nekuskinan IKUSI nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nenbilen nenbilean nenbilenan IBILI ni IRAG. NOR Alok.
nenbilke nenbilkek nenbilken IBILI ni ALEG. NOR Alok.
nenbilkieke nenbilkiekek nenbilkieken IBILI ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nenbilkien nenbilkiean nenbilkienan IBILI ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nenbilkioke nenbilkiokek nenbilkioken IBILI ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nenbilkion nenbilkioan nenbilkionan IBILI ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nengoen nengoan nengonan EGON ni IRAG. NOR Alok.
nengoke nengokek nengoken EGON ni ALEG. NOR Alok.
nengokeen nengokean nengokenan EGON ni IRAG. NOR Alok.
nengokieke nengokiekek nengokieken EGON ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nengokien nengokiean nengokienan EGON ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nengokioke nengokiokek nengokioken EGON ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nengokion nengokioan nengokionan EGON ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nenkieke nenkiekek nenkieken EDIN ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nenkieke nenkiekek nenkieken EKIN ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nenkiekeen nenkiekean nenkiekenan EDIN ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nenkien nenkiean nenkienan EKIN ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nenkioke nenkiokek nenkioken EDIN ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nenkioke nenkiokek nenkioken EKIN ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nenkiokeen nenkiokean nenkiokenan EDIN ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nenkion nenkioan nenkionan EKIN ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nenkizuke nenkiake nenkinake EDIN ni hiri ALEG. NOR-NORI Hika
nenkizukeen nenkiakeen nenkinakeen EDIN ni hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nenkizula nenkiala nenkinala EDIN ni hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nenkizun nenkian nenkinan EDIN ni hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nenkizun nenkian nenkinan EDIN ni hiri ALEG. NOR-NORI Hika
nentorke nentorkek nentorken ETORRI ni ALEG. NOR Alok.
nentorkeen nentorkean nentorkenan ETORRI ni IRAG. NOR Alok.
nentorkieke nentorkiekek nentorkieken ETORRI ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nentorkien nentorkiean nentorkienan ETORRI ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nentorkioke nentorkiokek nentorkioken ETORRI ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nentorkion nentorkioan nentorkionan ETORRI ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nentorren nentorrean nentorrenan ETORRI ni IRAG. NOR Alok.
nentxekien nentxekiean nentxekienan ATXEKI ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
nentxekion nentxekioan nentxekionan ATXEKI ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nentzake nentzakek nentzaken ETZAN ni ALEG. NOR Alok.
nentzan nentzaan nentzanan ETZAN ni IRAG. NOR Alok.
nentzuen nentzuan nentzunan ENTZUN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nentzuzkien nentzuzkian nentzuzkinan ENTZUN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nerabilen nerabilean nerabilenan ERABIL nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nerabilkien nerabilkiean nerabilkienan ERABIL nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nerabilkion nerabilkioan nerabilkionan ERABIL nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nerabilkizun nerabilkian nerabilkinan ERABIL nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nerabiltzan nerabiltzaan nerabiltzanan ERABIL nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nerabilzkien nerabilzkiean nerabilzkienan ERABIL nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nerabilzkion nerabilzkioan nerabilzkionan ERABIL nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nerabilzkizun nerabilzkian nerabilzkinan ERABIL nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nerakuskien nerakuskian nerakuskinan ERAKUTSI nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nerakutsan nerakutsaan nerakutsanan ERAKUTSI nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
neramakien neramakiean neramakienan ERAMAN nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
neramakion neramakioan neramakionan ERAMAN nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
neramakizun neramakian neramazkinan ERAMAN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
neraman neramaan neramanan ERAMAN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
neramatzan neramatzaan neramatzanan ERAMAN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
neramazkien neramazkiean neramazkienan ERAMAN nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
neramazkion neramazkioan neramazkionan ERAMAN nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
neramazkizun neramazkian neramazkinan ERAMAN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
neritzeke, nerizteke neritzekek, neriztekek neritzeken, nerizteken IRITZI nik horiei ALEG. NORI-NORK Alok.
neritzen, nerizten neritzean, neriztean neritzenan, neriztenan IRITZI nik horiei IRAG. NORI-NORK Alok.
neritzoke, neritzake neritzokek, akek neritzoken, IRITZI nik hari ALEG. NORI-NORK Alok.
neritzon, an neritzoan, aan neritzonan, anan IRITZI nik hari IRAG. NORI-NORK Alok.
neroake neroakek neroaken EROAN nik hura ALEG. NOR-NORK Alok.
neroan neroaan neroanan EROAN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
neroatzan neroatzaan neroatzanan EROAN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
neroazke neroazkek neroazken EROAN nik horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
nerrake nerrakek nerraken ERRAN nik hura ALEG. NOR-NORK Alok.
neukan neukaan neukanan EDUKI nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
neuzkan neuzkaan neuzkanan EDUKI nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nezake nezakek nezaken EZAN nik hura ALEG. NOR-NORK Alok.
nezakeen nezakean nezakenan EZAN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nieke niekek nieken EDUN* nik haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niekeen niekean niekenan EDUN* nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nien niean nienan EDUN* nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezaieke niezaiekek niezaieken EZAN nik haiei hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezaiekeen niezaiekean niezaiekenan EZAN nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezaioke niezaiokek niezaioken EZAN nik hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezaiokeen niezaiokean niezaiokenan EZAN nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezazkieke niezazkiekek niezazkieken EZAN nik haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezazkiekeen niezazkiekean niezazkiekenan EZAN nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezazkioke niezazkiokek niezazkioken EZAN nik hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezazkiokeen niezazkiokean niezazkiokenan EZAN nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niezazkizuke niezazkiake niezazkinake EZAN nik haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazkizukeen niezazkiakeen niezazkinakeen EZAN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazkizula niezazkiala niezazkinala EZAN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazkizun niezazkian niezazkinan EZAN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazkizun niezazkian niezazkinan EZAN nik haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazuke niezaake niezanake EZAN nik hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazukeen niezaakeen niezanakeen EZAN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazula niezaala niezanala EZAN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazun niezaan niezanan EZAN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niezazun niezaan niezanan EZAN nik hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
niharduen niharduan nihardunan JARDUN nik IRAG. NORK Alok.
nihardukan nihardukaan nihardukanan IHARDUKI nik IRAG. NORK Alok.
niharduke nihardukek niharduken JARDUN nik ALEG. NORK Alok.
nindekarren nindekarrean nindekarrenan EKARRI hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nindekarten nindekartean nindekartenan EKARRI haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninderabilen ninderabilean ninderabilenan ERABIL hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninderabilten ninderabiltean ninderabiltenan ERABIL haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninderaman ninderamaan ninderamanan ERAMAN hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninderamaten ninderamatean ninderamatenan ERAMAN haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninderraieke ninderraiekek ninderraieken JARRAI ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
ninderraien ninderraiean ninderraienan JARRAI ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
ninderraioke ninderraiokek ninderraioken JARRAI ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
ninderraion ninderraioan ninderraionan JARRAI ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
ninderraizun ninderraian ninderrainan JARRAI nik hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nindoake nindoakek nindoaken JOAN ni ALEG. NOR Alok.
nindoakieke nindoakiekek nindoakieken JOAN ni haiei ALEG. NOR-NORI Alok.
nindoakien nindoakiean nindoakienan JOAN ni haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
nindoakioke nindoakiokek nindoakioken JOAN ni hari ALEG. NOR-NORI Alok.
nindoakion nindoakioan nindoakionan JOAN ni hari IRAG. NOR-NORI Alok.
nindoan nindoaan nindoanan JOAN ni IRAG. NOR Alok.
ninduen nindian nindinan EDUN hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nindukan nindukaan nindukanan EDUKI hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nindukaten nindukatean nindukatenan EDUKI haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninduke nindikek nindiken EDUN hark ni ALEG. NOR-NORK Alok.
nindukeen nindikean nindikenan EDUN hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nindukete nindiketek nindiketen EDUN haiek ni ALEG. NOR-NORK Alok.
ninduketen nindiketean nindiketenan EDUN haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nindukezu nindukek ninduken EDUN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
nindukezun nindukean nindukenan EDUN hik ni IRAG. NOR-NORK Hika
ninduten ninditean ninditenan EDUN haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
ninduzun ninduan nindunan EDUN hik ni IRAG. NOR-NORK Hika
ninteke nintekek ninteken EDIN ni ALEG. NOR Alok.
nintekeen nintekean nintekenan EDIN ni IRAG. NOR Alok.
nintzaieke nintzaiekek nintzaieken IZAN ni haiei ALEG. NOR NORI Alok.
nintzaiekeen nintzaiekean nintzaiekenan IZAN ni haiei IRAG. NOR NORI Alok.
nintzaien nintzaiean nintzaienan IZAN ni haiei IRAG. NOR NORI Alok.
nintzaioke nintzaiokek nintzaioken IZAN ni hari ALEG. NOR NORI Alok.
nintzaiokeen nintzaiokean nintzaiokenan IZAN ni hari IRAG. NOR NORI Alok.
nintzaion nintzaioan nintzaionan IZAN ni hari IRAG. NOR NORI Alok.
nintzaizuke nintzaiake nintzainake IZAN ni hiri ALEG. NOR-NORI Hika
nintzaizukeen nintzaiakeen nintzainakeen IZAN ni hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nintzaizun nintzaian nintzainan IZAN ni hiri IRAG. NOR-NORI Hika
nintzake nintzakek nintzaken EZAN hark ni ALEG. NOR-NORK Alok.
nintzakeen nintzakean nintzakenan EZAN hark ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nintzakete nintzaketek nintzaketen EZAN haiek ni ALEG. NOR-NORK Alok.
nintzaketen nintzaketean nintzaketenan EZAN haiek ni IRAG. NOR-NORK Alok.
nintzakezu nintzakek nintzakeen EZAN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
nintzakezun nintzakean nintzakenan EZAN hik ni IRAG. NOR-NORK Hika
nintzateke nindukek ninduken IZAN ni ALEG. NOR Alok.
nintzatekeen nindukean nindukenan IZAN ni IRAG. NOR Alok.
nintzazula nintzaala nintzanala EZAN hik ni IRAG. NOR-NORK Hika
nintzazun nintzaan nintzanan EZAN hik ni IRAG. NOR-NORK Hika
nintzazun nintzaan nintzanan EZAN hik ni ALEG. NOR-NORK Hika
nintzen ninduan nindunan IZAN ni IRAG. NOR Alok.
nioen nioan nionan ESAN (*io) nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nioke niokek nioken EDUN* nik hari hura ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
niokeen niokean niokenan EDUN* nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nion nioan nionan EDUN* nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niotsen niotsean niotsenan ESAN (*io) nik haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niotsezen niotsezaan niotsezanan ESAN (*io) nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niotson, an niotsoan, aan niotsonan, anan ESAN (*io) nik hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niotsozen, azen niotsozaan, azaan niotsozanan, atsazanan ESAN (*io) nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
niotsun niosan niosnan ESAN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
niozen niozaan niozanan ESAN (*io) nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nirauen nirauan niraunan IRAUN nik IRAG. NORK Alok.
nirudien nirudian nirudinan IRUDI nik hura IRAG. NORK Alok.
nituen nitian nitinan EDUN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nituzke nitizkek nitizken EDUN nik horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
nituzkeen nitizkean nitizkenan EDUN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nitzake nitzakek nitzaken EZAN nik horiek ALEG. NOR-NORK Alok.
nitzakeen nitzakean nitzakenan EZAN nik horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
nizkieke nizkiekek nizkieken EDUN* nik haiei horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkiekeen nizkiekean nizkiekenan EDUN* nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkien nizkiean nizkienan EDUN* nik haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkioke nizkiokek nizkioken EDUN* nik hari horiek ALEG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkiokeen nizkiokean nizkiokenan EDUN* nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkion nizkioan nizkionan EDUN* nik hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
nizkizuke nizkiake nizkinake EDUN nik haiek hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
nizkizukeen nizkiakeen nizkinakeen EDUN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nizkizun nizkian nizkinan EDUN nik haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nizuke niake ninake EDUN nik hura hiri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
nizukeen niakeen ninakeen EDUN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
nizun nian ninan EDUN nik hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
noa noak noan JOAN ni ORAIN. NOR Alok.
noakie noakiek noakien JOAN ni haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
noakio noakiok noakion JOAN ni hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
nuen nian ninan EDUN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
nuke nikek niken EDUN nik hura ALEG. NOR-NORK Alok.
nukeen nikean nikenan EDUN nik hura IRAG. NOR-NORK Alok.
utzidazu utzidak utzidan UTZI hik hura niri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
utziezu utziek utzien UTZI hik hura haiei AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
utziguzu utziguk utzigun UTZI hik hura guri AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
utziozu utziok utzion UTZI hik hura hari AGINT. NOR-NORI-NORK Hika
zabiltza habil habil IBILI hi ORAIN. NOR Hika
zabiltza habil habil IBILI hi AGINT. NOR Hika
zaidake zaidakek zaidaken IZAN hura niri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaie zaiek zaien IZAN hura haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
zaieke zaiekek zaieken IZAN hura haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
zaigu zaiguk zaigun IZAN hura guri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaiguke zaigukek zaiguken IZAN hura guri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaio zaiok zaion IZAN hura hari ORAIN. NOR NORI Alok.
zaioke zaiokek zaioken IZAN hura hari ORAIN. NOR NORI Alok.
zait zaidak zaidan IZAN hura niri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaitez hadi hadi IZAN hi AGINT. NOR Hika
zaitez hadi hadi EDIN hi AGINT. NOR Hika
zaitezela hadila hadila EDIN hi ORAIN. NOR Hika
zaitezen hadin hadin EDIN hi ORAIN. NOR Hika
zaitezke haiteke haiteke EDIN hi ORAIN. NOR Hika
zaitu hau hau EDUN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitugu haugu haugu EDUN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitut haut haut EDUN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaituzke hauke hauke EDUN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaituzkegu haukegu haukegu EDUN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaituzket hauket hauket EDUN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaituzkete haukete haukete EDUN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaituzte haute haute EDUN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitza- haza- haza- EZAN hura hi AGINT. NOR-NORK Hika
zaitzadala hazadala hazadala EZAN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzadan hazadan hazadan EZAN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzagu- hazagu hazagu EZAN guk hi AGINT. NOR-NORK Hika
zaitzagula hazagula hazagula EZAN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzagun hazagun hazagun EZAN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzake hazake hazake EZAN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzakegu hazakegu hazakegu EZAN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzaket hazaket hazaket EZAN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzakete hazakete hazakete EZAN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzala hazala hazala EZAN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzan hazan hazan EZAN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzat- hazat- hazat- EZAN nik hi AGINT. NOR-NORK Hika
zaitzate- hazate- hazate- EZAN haiek hi AGINT. NOR-NORK Hika
zaitzatela hazatela hazatela EZAN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaitzaten hazaten hazaten EZAN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaizkidake zaizkidakek zaizkidaken IZAN haiek niri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkie zaizkiek zaizkien IZAN haiek haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkieke zaizkiekek zaizkieken IZAN haiek haiei ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkigu zaizkiguk zaizkigun IZAN haiek guri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkiguke zaizkigukek zaizkiguken IZAN haiek guri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkio zaizkiok zaizkion IZAN haiek hari ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkioke zaizkiokek zaizkioken IZAN haiek hari ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkit zaizkidak zaizkidan IZAN haiek niri ORAIN. NOR NORI Alok.
zaizkizu zaizkik zaizkin IZAN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
zaizkizuke zaizkiake zaizkinake IZAN haiek hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
zaizu zaik zain IZAN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
zaizuke zaiake zainake IZAN hura hiri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakartza hakar hakar EKARRI hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zakartzagu hakargu hakargu EKARRI guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zakartzat hakart hakart EKARRI nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zakarzte hakarte hakarte EKARRI haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zakizkidake hakidake hakidake EDIN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkidala hakidala hakidala EDIN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkidan hakidan hakidan EDIN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkie hakie hakie EDIN hi haiei AGINT. NOR-NORI Hika
zakizkieke hakieke hakieke EDIN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkiela hakiela hakiela EDIN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
Zakizkien hakien hakien EDIN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkigu hakigu hakigu EDIN hi guri AGINT. NOR-NORI Hika
zakizkiguke hakiguke hakiguke EDIN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkigula hakigula hakigula EDIN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkigun hakigun hakigun EDIN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkio hakio hakio EDIN hi hari AGINT. NOR-NORI Hika
zakizkioke hakioke hakioke EDIN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkiola hakiola hakiola EDIN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkion hakion hakion EDIN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zakizkit hakit hakit EDIN hi niri AGINT. NOR-NORI Hika
zara haiz haiz IZAN hi ORAIN. NOR Hika
zarabiltza harabil harabil ERABIL hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zarabiltzagu harabilgu harabilgu ERABIL guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zarabiltzat harabilt harabilt ERABIL nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zarabiltzate harabilte harabilte ERABIL haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zarama harama harama ERAMAN hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaramatzagu haramagu haramagu ERAMAN guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaramatzat haramat haramat ERAMAN nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zaramazte haramate haramate ERAMAN haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zarateke haizateke haizateke IZAN hi ORAIN. NOR Hika
zarraizkie harraie harraie JARRAI hik haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
zarraizkigu harraigu harraigu JARRAI hik guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zarraizkio harraio harraio JARRAI hik hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zarraizkit harrait harrait JARRAI hik niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatekeen zukean zukenan IZAN hura IRAG. NOR Alok.
zatoz hator hator ETORRI hi ORAIN. NOR Hika
zatoz hator hator ETORRI hi AGINT. NOR Hika
zatozkigu hatorkigu hatorkigu ETORRI hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatozkit hatorkit hatorkit ETORRI hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkidake hatzaidake hatzaidake IZAN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkie hatzaie hatzaie IZAN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkieke hatzaieke hatzaieke IZAN hi haiei ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkigu hatzaigu hatzaigu IZAN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkiguke hatzaiguke hatzaiguke IZAN hi guri ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkio hatzaio hatzaio IZAN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkioke hatzaioke hatzaioke IZAN hi hari ORAIN. NOR-NORI Hika
zatzaizkit hatzait hatzait IZAN hi niri ORAIN. NOR-NORI Hika
zaude hago hago EGON hi ORAIN. NOR Hika
zaude hago(en) hago(en) EGON hi AGINT. NOR Hika
zautza hatza hatza ETZAN hi ORAIN. NOR Hika
zauzka hauka hauka EDUKI hark hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zauzkagu haukagu haukagu EDUKI guk hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zauzkat haukat haukat EDUKI nik hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zauzkate haukate haukate EDUKI haiek hi ORAIN. NOR-NORK Hika
zebilen zebilean zebilenan IBILI hura IRAG. NOR Alok.
zebilkidan zebilkidaan zebilkidanan IBILI hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilkien zebilkiean zebilkienan IBILI hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilkigun zebilkiguan zebilkigunan IBILI hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilkion zebilkioan zebilkionan IBILI hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilkizun zebilkian zebilkinan IBILI hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zebiltzan zebiltzaan zebiltzanan IBILI haiek IRAG. NOR Alok.
zebilzkidan zebilzkidaan zebilzkidanan IBILI haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilzkien zebilzkiean zebilzkienan IBILI haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilzkigun zebilzkiguan zebilzkigunan IBILI haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilzkion zebilzkioan zebilzkionan IBILI haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zebilzkizun zebilzkian zebilzkinan IBILI haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zegoen zegoan zegonan EGON hura IRAG. NOR Alok.
zegokeen zegokean zegokenan EGON hura IRAG. NOR Alok.
zegokidan zegokidaan zegokidanan EGON hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zegokien zegokiean zegokienan EGON hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zegokigun zegokiguan zegokigunan EGON hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zegokion zegokioan zegokionan EGON hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zegokizun zegokian zegokinan EGON hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zegozkidan zegozkidaan zegozkidanan EGON haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zegozkien zegozkiean zegozkienan EGON haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zegozkigun zegozkiguan zegozkigunan EGON haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zegozkion zegozkioan zegozkionan EGON haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zegozkizun zegozkian zegozkinan EGON haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekarkidan zekarkidaan zekarkidanan EKARRI hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkidaten zekarkidatean zekarkidatenan EKARRI haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkien zekarkiean zekarkienan EKARRI hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkieten zekarkietean zekarkietenan EKARRI haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkigun zekarkiguan zekarkigunan EKARRI hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkiguten zekarkigutean zekarkigutenan EKARRI haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkion zekarkioan zekarkionan EKARRI hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkioten zekarkiotean zekarkiotenan EKARRI haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarkizun zekarkian zekarkinan EKARRI hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zekarkizuten zekarkiaten zekarkinaten EKARRI haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zekarren zekarrean zekarrenan EKARRI hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekarten zekartean zekartenan EKARRI haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekartzan zekartzaan zekartzanan EKARRI hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zekartzaten zekartzatean zekartzatenan EKARRI haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zekarzkidan zekarzkidaan zekarzkidanan EKARRI hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkidaten zekarzkidatean zekarzkidatenan EKARRI haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkien zekarzkiean zekarzkienan EKARRI hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkieten zekarzkietean zekarzkietenan EKARRI haiekhaiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkigun zekarzkiguan zekarzkigunan EKARRI hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkiguten zekarzkigutean zekarzkigutenan EKARRI haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkion zekarzkioan zekarzkionan EKARRI hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkioten zekarzkiotean zekarzkiotenan EKARRI haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zekarzkizun zekarzkian zekarzkinan EKARRI hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zekarzkizuten zekarzkiaten zekarzkinaten EKARRI haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zekidakeen zekidakean zekidakenan EDIN hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zekiekeen zekiekean zekiekenan EDIN hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zekien zekiean zekienan EKIN hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zekien zekian zekinan JAKIN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekigukeen zekigukean zekigukenan EDIN hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zekiokeen zekiokean zekiokenan EDIN hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zekion zekioan zekionan EKIN hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zekiten zekitean zekitenan JAKIN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekizkidakeen zekizkidakean zekizkidakenan EDIN haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkiekeen zekizkiekean zekizkiekenan EDIN haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkien zekizkiean zekizkienan EKIN haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkien zekizkian zekizkinan JAKIN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zekizkigukeen zekizkigukean zekizkigukenan EDIN haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkiokeen zekizkiokean zekizkiokenan EDIN haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkion zekizkioan zekizkionan EKIN haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zekizkiten zekizkitean zekizkitenan JAKIN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zekizkizukeen zekizkiakeen zekizkinakeen EDIN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekizkizula zekizkiala zekizkinala EDIN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekizkizun zekizkian zekizkinan EDIN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekizukeen zekiakeen zekinakeen EDIN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekizula zekiala zekinala EDIN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekizun zekian zekinan EDIN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zekusan zekusaan zekusanan IKUSI hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekusaten zekusatean zekusatenan IKUSI haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zekuskien zekuskian zekuskinan IKUSI hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zekuskiten zekuskitean zekuskitenan IKUSI haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zen zuan zunan IZAN hura IRAG. NOR Alok.
zenbiltzan henbilen henbilen IBILI hi IRAG. NOR Hika
zenbilzke henbilke henbilke IBILI hi ALEG. NOR Hika
zenegien hegien hegien EGIN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenegike hegike hegike EGIN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
zenegitzan hegitzan hegitzan EGIN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenegizke hegizke hegizke EGIN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenekarkidan hekarkidan hekarkidan EKARRI hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarkien hekarkien hekarkien EKARRI hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarkigun hekarkigun hekarkigun EKARRI hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarkion hekarkion hekarkion EKARRI hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarren hekarren hekarren EKARRI hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenekartzan hekartzan hekartzan EKARRI hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenekarzkidan hekarzkidan hekarzkidan EKARRI hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarzkien hekarzkien hekarzkien EKARRI hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarzkigun hekarzkigun hekarzkigun EKARRI hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekarzkion hekarzkion hekarzkion EKARRI hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenekien hekien hekien JAKIN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenekike hekike hekike JAKIN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
zenekizke hekizke hekizke JAKIN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenekizkien hekizkien hekizkien JAKIN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenekusan hekusan hekusan IKUSI hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenekuskien hekuskien hekuskien IKUSI hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenerabilen herabilen herabilen ERABIL hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenerabilkidan herabilkidan herabilkidan ERABIL hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilkien herabilkien herabilkien ERABIL hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilkigun herabilkigun herabilkigun ERABIL hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilkion herabilkion herabilkion ERABIL hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabiltzan herabiltzan herabiltzan ERABIL hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenerabilzkidan herabilzkidan herabilzkidan ERABIL hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilzkien herabilzkien herabilzkien ERABIL hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilzkigun herabilzkigun herabilzkigun ERABIL hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenerabilzkion herabilzkion herabilzkion ERABIL hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramakidan heramakidan heramakidan ERAMAN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramakien heramakien heramakien ERAMAN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramakigun heramakigun heramakigun ERAMAN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramakion heramakion heramakion ERAMAN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneraman heraman heraman ERAMAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zeneramatzan heramatzan heramatzan ERAMAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zeneramazkidan heramazkidan heramazkidan ERAMAN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramazkien heramazkien heramazkien ERAMAN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramazkigun heramazkigun heramazkigun ERAMAN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneramazkion heramazkion heramazkion ERAMAN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneritzeke heritzeke heritzeke IRITZI hik haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneritzen heritzen heritzen IRITZI hik haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneritzoke/ake heritzoke/ake heritzoke/ake IRITZI hik hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneritzon/tzan heritzon heritzon IRITZI hik hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeneroan heroan heroan EROAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zeneroatzan heroatzan heroatzan EROAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenerrake herrake herrake ESAN hik gu ALEG. NOR-NORK Hika
zeneukan heukan heukan EDUKI hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zeneuzkan heuzkan heuzkan EDUKI hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenezake hezake hezake EZAN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
zenezakeen hezakeen hezakeen EZAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenezala hezala hezala EZAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenezan hezan hezan EZAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenezan hezan hezan EZAN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
zenidake hidake hidake EDUN hik hura niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenidakeen hidakeen hidakeen EDUN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenidan hidan hidan EDUN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenieke hieke hieke EDUN hik hura haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniekeen hiekeen hiekeen EDUN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenien hien hien EDUN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezadake hiezadake hiezadake EZAN hik hura niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezadakeen hiezadakeen hiezadakeen EZAN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezadala hiezadala hiezadala EZAN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezadan hiezadan hiezadan EZAN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezadan hiezadan hiezadan EZAN hik hura niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaguke hiezaguke hiezaguke EZAN hik hura guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezagukeen hiezagukeen hiezagukeen EZAN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezagula hiezagula hiezagula EZAN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezagun hiezagun hiezagun EZAN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezagun hiezagun hiezagun EZAN hik hura guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaieke hiezaieke hiezaieke EZAN hik hura haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaiekeen hiezaiekeen hiezaiekeen EZAN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaiela hiezaiela hiezaiela EZAN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaien hiezaien hiezaien EZAN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaien hiezaien hiezaien EZAN hik hura haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaioke hiezaioke hiezaioke EZAN hik hura hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaiokeen hiezaiokeen hiezaiokeen EZAN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaiola hiezaiola hiezaiola EZAN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaion hiezaion hiezaion EZAN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezaion hiezaion hiezaion EZAN hik hura hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkidake hiezazkidake hiezazkidake EZAN hik haiek niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkidakeen hiezazkidakeen hiezazkidakeen EZAN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkidala hiezazkidala hiezazkidala EZAN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkidan hiezazkidan hiezazkidan EZAN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkidan hiezazkidan hiezazkidan EZAN hik haiek niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkieke hiezazkieke hiezazkieke EZAN hik haiek haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkiekeen hiezazkiekeen hiezazkiekeen EZAN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkiela hiezazkiela hiezazkiela EZAN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkien hiezazkien hiezazkien EZAN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkien hiezazkien hiezazkien EZAN hik haiek haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkiguke hiezazkiguke hiezazkiguke EZAN hik haiek guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkigukeen hiezazkigukeen hiezazkigukeen EZAN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkigula hiezazkigula hiezazkigula EZAN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkigun hiezazkigun hiezazkigun EZAN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkigun hiezazkigun hiezazkigun EZAN hik haiek guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkioke hiezazkioke hiezazkioke EZAN hik haiek hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkiokeen hiezazkiokeen hiezazkiokeen EZAN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkiola hiezazkiola hiezazkiola EZAN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkion hiezazkion hiezazkion EZAN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniezazkion hiezazkion hiezazkion EZAN hik haiek hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniguke higuke higuke EDUN hik hura guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenigukeen higukeen higukeen EDUN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenigun higun higun EDUN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniharduen hiharduen hiharduen JARDUN hi IRAG. NOR-NORK Hika
zeniharduke hiharduke hiharduke JARDUN hi ALEG. NOR-NORK Hika
zenioen hioen hioen ESAN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenioezen hioezen hioezen ESAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenioke hioke hioke EDUN hik hura hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniokeen hiokeen hiokeen EDUN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenion hion hion EDUN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenioskun hioskun hioskun ESAN hik hura guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniostan hiostan hiostan ESAN hik hura niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeniotsen hiotsen hiotsen ESAN hik hura haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
Zeniotson hiotson/tsan hiotson/tsan ESAN hik hura hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenirauen hirauen hirauen IRAUN hik IRAG. NOR-NORK Hika
zenirauke hirauke hirauke IRAUN hik ALEG. NOR-NORK Hika
zenirudien hirudien hirudien IRUDITU hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenirudike hirudike hirudike IRUDITU hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenituen hituen hituen EDUN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenituzke hituzke hituzke EDUN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenituzkeen hituzkeen hituzkeen EDUN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenitzake hitzake hitzake EZAN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenitzakeen hitzakeen hitzakeen EZAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenitzala hitzala hitzala EZAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenitzan hitzan hitzan EZAN hik haiek IRAG. NOR-NORK Hika
zenitzan hitzan hitzan EZAN hik haiek ALEG. NOR-NORK Hika
zenizkidake hizkidake hizkidake EDUN hik haiek niri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkidakeen hizkidakeen hizkidakeen EDUN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkidan hizkidan hizkidan EDUN hik haiek niri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkieke hizkieke hizkieke EDUN hik haiek haiei ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkiekeen hizkiekeen hizkiekeen EDUN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkien hizkien hizkien EDUN hik haiek haiei IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkiguke hizkiguke hizkiguke EDUN hik haiek guri ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkigukeen dizkigukeen dizkigukeen EDUN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkigun hizkigun hizkigun EDUN hik haiek guri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkioke hizkioke hizkioke EDUN hik haiek hari ALEG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkiokeen hizkiokeen hizkiokeen EDUN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenizkion hizkion hizkion EDUN hik haiek hari IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zenkizkidake henkidake henkidake EDIN hi niri ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkidakeen henkidakeen henkidakeen EDIN hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkidala henkidala henkidala EDIN hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkidan henkidan henkidan EDIN hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkidan henkidan henkidan EDIN hi niri ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkieke henkieke henkieke EDIN hi haiei ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkiekeen henkiekeen henkiekeen EDIN hi haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkiela henkiela henkiela EDIN hi haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkien henkien henkien EDIN hi haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkien henkien henkien EDIN hi haiei ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkiguke henkiguke henkiguke EDIN hi guri ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkigukeen henkigukeen henkigukeen EDIN hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkigula henkigula henkigula EDIN hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkigun henkigun henkigun EDIN hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkigun henkigun henkigun EDIN hi guri ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkioke henkioke henkioke EDIN hi hari ALEG. NOR-NORI Hika
zenkizkiokeen henkiokeen henkiokeen EDIN hi hari IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkiola henkiola henkiola EDIN hi hari IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkion henkion henkion EDIN hi hari IRAG. NOR-NORI Hika
zenkizkion henkion henkion EDIN hi hari ALEG. NOR-NORI Hika
zentozen hentorren hentorren ETORRI hi IRAG. NOR Hika
zentozke hentorke hentorke ETORRI hi ALEG. NOR Hika
zentozkidan hentorkidan hentorkidan ETORRI hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zentozkigun hentorkigun hentorkigun ETORRI hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zentzuen zentzuan zentzunan ENTZUN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zentzuten zentzutean zentzutenan ENTZUN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zentzuzkien zentzuzkian zentzuzkinan ENTZUN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zentzuzkiten zentzuzkitean zentzuzkitenan ENTZUN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zenuen huen huen EDUN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zenuke huke huke EDUN hik hura ALEG. NOR-NORK Hika
zenukeen hukeen hukeen EDUN hik hura IRAG. NOR-NORK Hika
zerabilen zerabilean zerabilenan ERABIL haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zerabilkidan zerabilkidaan zerabilkidanan ERABIL hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkidaten zerabilkidatean zerabilkidatenan ERABIL haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkien zerabilkiean zerabilkienan ERABIL hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkien zerabilkiean zerabilkienan ERABIL haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkigun zerabilkiguan zerabilkigunan ERABIL hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkiguten zerabilkigutean zerabilkigutenan ERABIL haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkion zerabilkioan zerabilkionan ERABIL hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkion zerabilkioan zerabilkionan ERABIL haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilkizun zerabilkian zerabilkinan ERABIL hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zerabilkizuten zerabilkiaten zerabilkinaten ERABIL haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zerabilten zerabiltean zerabiltenan ERABIL hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zerabiltzan zerabiltzaan zerabiltzanan ERABIL hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zerabiltzaten zerabiltzatean zerabiltzatenan ERABIL haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zerabilzkidan zerabilzkidaan zerabilzkidanan ERABIL hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkidaten zerabilzkidatean zerabilzkidatenan ERABIL haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkien zerabilzkiean zerabilzkienan ERABIL hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkien zerabilzkiean zerabilzkienan ERABIL haiekhaiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkigun zerabilzkiguan zerabilzkigunan ERABIL hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkiguten zerabilzkigutean zerabilzkigutenan ERABIL haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkion zerabilzkioan zerabilzkionan ERABIL hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkion zerabilzkioan zerabilzkionan ERABIL haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zerabilzkizun zerabilzkian zerabilzkinan ERABIL hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zerabilzkizuten zerabilzkiaten zerabilzkinaten ERABIL haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zerakuskien zerakuskian zerakuskinan ERAKUTSI hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zerakuskiten zerakuskitean zerakuskitenan ERAKUTSI haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zerakutsan zerakutsaan zerakutsanan ERAKUTSI hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zerakutsaten zerakutsatean zerakutsatenan ERAKUTSI haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeramakidan zeramakidaan zeramakidanan ERAMAN hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakidaten zeramakidatean zeramakidatenan ERAMAN haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakien zeramakiean zeramakienan ERAMAN hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakieten zeramakietean zeramakietenan ERAMAN haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakigun zeramakiguan zeramakigunan ERAMAN hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakiguten zeramakigutean zeramakigutenan ERAMAN haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakion zeramakioan zeramakionan ERAMAN hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakioten zeramakiotean zeramakiotenan ERAMAN haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramakizun zeramakian zeramakinan ERAMAN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeramakizuten zeramakiaten zeramakinaten ERAMAN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeraman zeramaan zeramanan ERAMAN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeramaten zeramatean zeramatenan ERAMAN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeramatzan zeramatzaan zeramatzanan ERAMAN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zeramatzaten zeramatzatean zeramatzatenan ERAMAN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zeramazkidan zeramazkidaan zeramazkidanan ERAMAN hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkidaten zeramazkidatean zeramazkidatenan ERAMAN haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkien zeramazkiean zeramazkienan ERAMAN hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkieten zeramazkietean zeramazkietenan ERAMAN haiekhaiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkigun zeramazkiguan zeramazkigunan ERAMAN hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkiguten zeramazkigutean zeramazkigutenan ERAMAN haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkion zeramazkioan zeramazkionan ERAMAN hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkioten zeramazkiotean zeramazkiotenan ERAMAN haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zeramazkizun zeramazkian zeramazkinan ERAMAN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeramazkizuten zeramazkiaten zeramazkinaten ERAMAN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zeridan zeridaan zeridanan JARIO niri hura IRAG. NOR-NORI Alok.
zerien zeriean zerienan JARIO haiei hura IRAG. NOR-NORI Alok.
zerigun zeriguan zerigunan JARIO guri hura IRAG. NOR-NORI Alok.
zerion zerioan zerionan JARIO hari hura IRAG. NOR-NORI Alok.
zeritzen, zerizten zeritzean, zeriztean zeritzenan, zeriztenan IRITZI hark horiei IRAG. NORI-NORK Alok.
zeritzeten, zerizteten zeritzetean, zeriztetean zeritzetenan, zeriztetenan IRITZI haiek horiei IRAG. NORI-NORK Alok.
zeritzon, an zeritzoan, aan zeritzonan, anan IRITZI hark hari IRAG. NORI-NORK Alok.
zeritzoten, aten zeritzotean, zeritzatean zeritzotenan, atenan IRITZI haiek hari IRAG. NORI-NORK Alok.
zerizkidan zerizkidaan zerizkidanan JARIO niri horiek IRAG. NOR-NORI Alok.
zerizkien zerizkiean zerizkienan JARIO haiei horiek IRAG. NOR-NORI Alok.
zerizkigun zerizkiguan zerizkigunan JARIO guri horiek IRAG. NOR-NORI Alok.
zerizkion zerizkioan zerizkionan JARIO hari horiek IRAG. NOR-NORI Alok.
zerizkizun zerizkizun zerizkinan ERION haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zerizkun zerizkuan zerizkunan IRITZI hark guri IRAG. NORI-NORK Alok.
zerizkuten zerizkutean zerizkutenan IRITZI haiek guri IRAG. NORI-NORK Alok.
zeriztan zeriztaan zeriztanan IRITZI hark niri IRAG. NORI-NORK Alok.
zeriztaten zeriztatean zeriztatenan IRITZI haiek niri IRAG. NORI-NORK Alok.
zerizun zerian zerinan ERION hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zeroan zeroaan zeroanan EROAN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeroaten zeroatean zeroatenan EROAN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeroatzan zeroatzaan zeroatzanan EROAN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zeroatzaten zeroatzatean zeroatzatenan EROAN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zerraidan zerraidaan zerraidanan JARRAI hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraien zerraiean zerraienan JARRAI hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraigun zerraiguan zerraigunan JARRAI hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraion zerraioan zerraionan JARRAI hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraizkidan zerraizkidaan zerraizkidanan JARRAI haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraizkien zerraizkiean zerraizkienan JARRAI haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraizkigun zerraizkiguan zerraizkigunan JARRAI haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraizkion zerraizkioan zerraizkionan JARRAI haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zerraizkizun zerraizkian zerraizkinan JARRAI haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zerraizun zerraian zerrainan JARRAI hark hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zetorkeen zetorkean zetorkenan ETORRI hura IRAG. NOR Alok.
zetorkidan zetorkidaan zetorkidanan ETORRI hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zetorkien zetorkiean zetorkienan ETORRI hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zetorkigun zetorkiguan zetorkigunan ETORRI hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zetorkion zetorkioan zetorkionan ETORRI hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zetorkizun zetorkian zetorkinan ETORRI hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zetorren zetorrean zetorrenan ETORRI hura IRAG. NOR Alok.
zetozen zetozaan zetozanan ETORRI haiek IRAG. NOR Alok.
zetozkeen zetozkean zetozkenan ETORRI haiek IRAG. NOR Alok.
zetozkidan zetozkidaan zetozkidanan ETORRI haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zetozkien zetozkiean zetozkienan ETORRI haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zetozkigun zetozkiguan zetozkigunan ETORRI haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zetozkion zetozkioan zetozkionan ETORRI haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zetozkizun zetozkian zetozkinan ETORRI haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zetxekidan zetxekidaan zetxekidanan ATXEKI hura niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxekien zetxekiean zetxekienan ATXEKI hura haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxekigun zetxekiguan zetxekigunan ATXEKI hura guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxekion zetxekioan zetxekionan ATXEKI hura hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxezkidan zetxezkidaan zetxezkidanan ATXEKI haiek niri ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxezkien zetxezkiean zetxezkienan ATXEKI haiek haiei ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxezkigun zetxezkiguan zetxezkigunan ATXEKI haiek guri ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetxezkion zetxezkioan zetxezkionan ATXEKI haiek hari ORAIN. NOR-NORI Alok.
zetzan zetzaan zetzanan ETZAN hura IRAG. NOR Alok.
zeudekeen zeudekean zeudekenan EGON haiek IRAG. NOR Alok.
zeuden zeudean zeudenan EGON haiek IRAG. NOR Alok.
zeukan zeukaan zeukanan EDUKI hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeukaten zeukatean zeukatenan EDUKI haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zeundeke hengoke hengoke EGON hi ALEG. NOR Hika
zeunden hengoen hengoen EGON hi IRAG. NOR Hika
zeuntzan hentzan hentzan ETZAN hi IRAG. NOR Hika
zeutzan zeutzaan zeutzanan ETZAN haiek IRAG. NOR Alok.
zeuzkan zeuzkaan zeuzkanan EDUKI hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zeuzkaten zeuzkatean zeuzkatenan EDUKI haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zezakeen zezakean zezakenan EZAN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zezaketen zezaketean zezaketenan EZAN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zidakeen zidakean zidakenan EDUN* hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zidaketen zidaketean zidaketenan EDUN* haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zidan zidaan zidanan EDUN* hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zidaten zidatean zidatenan EDUN* haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziekeen ziekean ziekenan EDUN* hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zieketen zieketean zieketenan EDUN* haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zien ziean zienan EDUN* hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zieten zietean zietenan EDUN* haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezadakeen ziezadakean ziezadakenan EZAN hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezadaketen ziezadaketean ziezadaketenan EZAN haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezagukeen ziezagukean ziezagukenan EZAN hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezaguketen ziezaguketean ziezaguketenan EZAN haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezaiekeen ziezaiekean ziezaiekenan EZAN hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezaieketen ziezaieketean ziezaieketenan EZAN haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezaiokeen ziezaiokean ziezaiokenan EZAN hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezaioketen ziezaioketean ziezaioketenan EZAN haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkidakeen ziezazkidakean ziezazkidakenan EZAN hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkidaketen ziezazkidaketean ziezazkidaketenan EZAN haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkiekeen ziezazkiekean ziezazkiekenan EZAN hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkieketen ziezazkieketean ziezazkieketenan EZAN haiek haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkigukeen ziezazkigukean ziezazkigukenan EZAN hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkiguketen ziezazkiguketean ziezazkiguketenan EZAN haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkiokeen ziezazkiokean ziezazkiokenan EZAN hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkioketen ziezazkioketean ziezazkioketenan EZAN haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziezazkizukeen ziezazkiakeen ziezazkinakeen EZAN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazkizuketen ziezazkiaketen ziezazkinaketen EZAN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazkizula ziezazkiala ziezazkinala EZAN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazkizun ziezazkian ziezazkinan EZAN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazkizutela ziezazkiatela ziezazkinatela EZAN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazkizuten ziezazkiaten ziezazkinaten EZAN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazukeen ziezaakeen ziezanakeen EZAN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazuketen ziezaaketen ziezanaketen EZAN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazula ziezaala ziezanala EZAN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazun ziezaan ziezanan EZAN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazutela ziezaatela ziezanatela EZAN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziezazuten ziezaaten ziezanaten EZAN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zigukeen zigukean zigukenan EDUN* hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziguketen ziguketean ziguketenan EDUN* haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zigun ziguan zigunan EDUN* hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziguten zigutean zigutenan EDUN* haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziharduen ziharduan zihardunan JARDUN hark IRAG. NORK Alok.
zihardukan zihardukaan zihardukanan IHARDUKI hark IRAG. NORK Alok.
zihardukaten zihardukatean zihardukatenan IHARDUKI haiek IRAG. NORK Alok.
ziharduten zihardutean zihardutenan JARDUN haiek IRAG. NORK Alok.
zihoakidan zihoakidaan zihoakidanan JOAN hura niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoakien zihoakiean zihoakienan JOAN hura haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoakigun zihoakiguan zihoakigunan JOAN hura guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoakion zihoakioan zihoakionan JOAN hura hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoakizun zihoakian zihoakinan JOAN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zihoan zihoaan zihoanan JOAN hura IRAG. NOR Alok.
zihoazen zihoazaan zihoazanan JOAN haiek IRAG. NOR Alok.
zihoazkidan zihoazkidaan zihoazkidanan JOAN haiek niri IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoazkien zihoazkiean zihoazkienan JOAN haiek haiei IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoazkigun zihoazkiguan zihoazkigunan JOAN haiek guri IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoazkion zihoazkioan zihoazkionan JOAN haiek hari IRAG. NOR-NORI Alok.
zihoazkizun zihoazkian zihoazkinan JOAN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zinateke hintzateke hintzateke IZAN hi ALEG. NOR Hika
zinatekeen hintzatekeen hintzatekeen IZAN hi IRAG. NOR Hika
zinderraizkien hinderraien hinderraien JARRAI hik haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zinderraizkigun hinderraigun hinderraigun JARRAI hik guri IRAG. NOR-NORI Hika
zinderraizkion hinderraion hinderraion JARRAI hik hari IRAG. NOR-NORI Hika
zinderrazkidan hinderraidan hinderraidan JARRAI hik niri IRAG. NOR-NORI Hika
zindoazen hindoan hindoan JOAN hi IRAG. NOR Hika
zindoazke hindoake hindoake JOAN hi ALEG. NOR Hika
zinen hintzen hintzen IZAN hi IRAG. NOR Hika
zintezela hendila hendila EDIN hi IRAG. NOR Hika
zintezen hendin hendin EDIN hi IRAG. NOR Hika
zintezen hendin hendin EDIN hi ALEG. NOR Hika
zintezke hinteke hinteke EDIN hi ALEG. NOR Hika
zintezkeen hintekeen hintekeen EDIN hi IRAG. NOR Hika
zintudan hindudan hindudan EDUN nik hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuen hinduen hinduen EDUN hark hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintugun hindugun hindugun EDUN guk hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuzke hinduke hinduke EDUN hark hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintuzkedan hindukedan hindukedan EDUN nik hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuzkeen hindukeen hindukeen EDUN hark hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuzkegu hinduke hinduke EDUN guk hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintuzkegun hindukeen hindukeen EDUN guk hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuzket hinduket hinduket EDUN nik hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintuzkete hindukete hindukete EDUN haiek hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintuzketen hinduketen hinduketen EDUN haiek hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintuzten hinduten hinduten EDUN haiek hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzadala hintzadala hintzadala EZAN nik hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzadan hintzadan hintzadan EZAN nik hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzadan hintzadan hintzadan EZAN nik hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzagula hintzagula hintzagula EZAN guk hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzagun hintzagun hintzagun EZAN guk hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzagun hintzagun hintzagun EZAN guk hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzaizkidake hintzaidake hintzaidake IZAN hi niri ALEG. NOR-NORI Hika
zintzaizkidakeen hintzaidakeen hintzaidakeen IZAN hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkidan hintzaidan hintzaidan IZAN hi niri IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkidan hintzaien hintzaien IZAN hi haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkieke hintzaieke hintzaieke IZAN hi haiei ALEG. NOR-NORI Hika
zintzaizkiekeen hintzaiekeen hintzaiekeen IZAN hi haiei IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkiguke hintzaiguke hintzaiguke IZAN hi guri ALEG. NOR-NORI Hika
zintzaizkigukeen hintzaigukeen hintzaigukeen IZAN hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkigun hintzaigun hintzaigun IZAN hi guri IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkioke hintzaioke hintzaioke IZAN hi hari ALEG. NOR-NORI Hika
zintzaizkiokeen hintzaiokeen hintzaiokeen IZAN hi hari IRAG. NOR-NORI Hika
zintzaizkion hintzaion hintzaion IZAN hi hari IRAG. NOR-NORI Hika
zintzake hintzake hintzake EZAN hark hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzakedan hintzakedan hintzakedan EZAN nik hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzakeen hintzakeen hintzakeen EZAN hark hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzakegu hintzakegu hintzakegu EZAN guk hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzakegun hintzakegun hintzakegun EZAN guk hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzaket hintzaket hintzaket EZAN nik hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzakete hintzakete hintzakete EZAN haiek hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzaketen hintzaketen hintzaketen EZAN haiek hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzala hintzala hintzala EZAN hark hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzan hintzan hintzan EZAN hark hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzan hintzan hintzan EZAN hark hi ALEG. NOR-NORK Hika
zintzatela hintzatela hintzatela EZAN haiek hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzaten hintzaten hintzaten EZAN haiek hi IRAG. NOR-NORK Hika
zintzaten hintzaten hintzaten EZAN haiek hi ALEG. NOR-NORK Hika
zioen zioan zionan ESAN (*io) hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
ziokeen ziokean ziokenan EDUN* hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioketen zioketean zioketenan EDUN* haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zion zioan zionan EDUN* hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioskun zioskuan zioskunan ESAN (*io) hark guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioskuten zioskutean zioskutenan ESAN (*io) haiek guri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioskutezen zioskutezaan zioskutezanan ESAN (*io) haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioskuzen zioskuzaan zioskuzanan ESAN (*io) hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziostan ziostaan ziostanan ESAN (*io) hark niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziostaten ziostatean ziostatenan ESAN (*io) haiek niri hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziostatezen ziostatezaan ziostatezanan ESAN (*io) haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziostazen ziostazaan ziostazanan ESAN (*io) hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioten ziotean ziotenan EDUN* haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zioten ziotean ziotenan ESAN (*io) haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
ziotezen ziotezaan ziotezanan ESAN (*io) haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
ziotsen ziotsean ziotsenan ESAN (*io) hark haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotseten ziotsetean ziotsetenan ESAN (*io) haiek haiei hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsetezen ziotsetezaan ziotsetezanan ESAN (*io) haiekhaiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsezen ziotsezaan ziotsezanan ESAN (*io) hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotson, an ziotsoan,tsaan ziotsonan, tsanan ESAN (*io) hark hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsoten, aten ziotsotean, atean ziotsotenan, tsatenan ESAN (*io) haiek hari hura IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsotezen, atezen ziotsotezaan, atezaan ziotsotezanan, atezanan ESAN (*io) haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsozen, azen ziotsozaan, azaan ziotsozanan, tsazanan ESAN (*io) hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
ziotsun ziotsan ziotsanan ESAN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziotsuten ziotsaten ziosnaten ESAN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
ziozen ziozaan ziozanan ESAN (*io) hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
ziratekeen zituzkean zituzkenan IZAN haiek IRAG. NOR Alok.
zirauen zirauan ziraunan IRAUN hark IRAG. NORK Alok.
zirauten zirautean zirautenan IRAUN haiek IRAG. NORK Alok.
ziren zituan zitunan IZAN haiek IRAG. NOR Alok.
zirudien zirudian zirudinan IRUDI hark hura IRAG. NORK Alok.
ziruditen ziruditean ziruditenan IRUDI haiek hura IRAG. NORK Alok.
zitekeen zitekean zitekenan EDIN hura IRAG. NOR Alok.
zitezkeen zitezkean zitezkenan EDIN haiek IRAG. NOR Alok.
zituen zitian zitinan EDUN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zituzkeen zitizkean zitizkenan EDUN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zituzketen zitizketean zitizketenan EDUN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zituzten zitiztean zitiztenan EDUN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zitzaidakeen zitzaidakean zitzaidakenan IZAN hura niri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaidan zitzaidaan zitzaidanan IZAN hura niri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaiekeen zitzaiekean zitzaiekenan IZAN hura haiei IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaien zitzaiean zitzaienan IZAN hura haiei IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaigukeen zitzaigukean zitzaigukenan IZAN hura guri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaigun zitzaiguan zitzaigunan IZAN hura guri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaiokeen zitzaiokean zitzaiokenan IZAN hura hari IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaion zitzaioan zitzaionan IZAN hura hari IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkidakeen zitzaizkidakean zitzaizkidakenan IZAN haiek niri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkidan zitzaizkidaan zitzaizkidanan IZAN haiek niri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkiekeen zitzaizkiekean zitzaizkiekenan IZAN haiek haiei IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkien zitzaizkiean zitzaizkienan IZAN haiek haiei IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkigukeen zitzaizkigukean zitzaizkigukenan IZAN haiek guri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkigun zitzaizkiguan zitzaizkigunan IZAN haiek guri IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkiokeen zitzaizkiokean zitzaizkiokenan IZAN haiek hari IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkion zitzaizkioan zitzaizkionan IZAN haiek hari IRAG. NOR NORI Alok.
zitzaizkizukeen zitzaizkiakeen zitzaizkinakeen IZAN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zitzaizkizun zitzaizkian zitzaizkinan IZAN haiek hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zitzaizukeen zitzaiakeen zitzainakeen IZAN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zitzaizun zitzaian zitzainan IZAN hura hiri IRAG. NOR-NORI Hika
zitzakeen zitzakean zitzakenan EZAN hark horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zitzaketen zitzaketean zitzaketenan EZAN haiek horiek IRAG. NOR-NORK Alok.
zizkidakeen zizkidakean zizkidakenan EDUN* hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkidaketen zizkidaketean zizkidaketenan EDUN* haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkidan zizkidaan zizkidanan EDUN* hark niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkidaten zizkidatean zizkidatenan EDUN* haiek niri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkiekeen zizkiekean zizkiekenan EDUN* hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkieketen zizkieketean zizkieketenan EDUN* haiek haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkien zizkiean zizkienan EDUN* hark haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkieten zizkietean zizkietenan EDUN* haiek haiei horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkigukeen zizkigukean zizkigukenan EDUN* hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkiguketen zizkiguketean zizkiguketenan EDUN* haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkigun zizkiguan zizkigunan EDUN* hark guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkiguten zizkigutean zizkigutenan EDUN* haiek guri horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkiokeen zizkiokean zizkiokenan EDUN* hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkioketen zizkioketean zizkioketenan EDUN* haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkion zizkioan zizkionan EDUN* hark hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkioten zizkiotean zizkiotenan EDUN* haiek hari horiek IRAG. NOR-NORI-NORK Alok.
zizkizukeen zizkiakeen zizkinakeen EDUN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizkizuketen zizkiaketen zizkinaketen EDUN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizkizun zizkian zizkinan EDUN hark haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizkizuten zizkiaten zizkinaten EDUN haiek haiek hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizukeen ziakeen zinakeen EDUN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizuketen ziaketen zinaketen EDUN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizun zian zinan EDUN hark hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zizuten ziaten zinaten EDUN haiek hura hiri IRAG. NOR-NORI-NORK Hika
zoaz hoa hoa JOAN hi ORAIN. NOR Hika
zoaz hoa hoa JOAN hi AGINT. NOR Hika
zuen zian zinan EDUN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zukeen zikean zikenan EDUN hark hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zuketen ziketean ziketenan EDUN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
zuten zitean zitenan EDUN haiek hura IRAG. NOR-NORK Alok.
www.000webhost.com